Spring til hovedindhold

Ser bankerne sorte skyer forude?

Mange af de børsnoterede banker, der de seneste uger har aflagt regnskab for 3. kvartal, har senest opjusteret deres forventninger til årsoverskuddet. 3. kvartal gav ikke særlige udlånstab, men kursgevinster og ekstra indtægter på værdipapirhandel og boligfinansiering. Men selv efter opjusteringerne er de fleste bankers årsforventninger meget forsigtige. Er de overforsigtige, eller har de set sorte skyer forude?

De fleste danske banker har navigeret flot gennem årets 3. kvartal med meget lave udlånstab samt ekstra gevinster fra kursgevinster og værdipapirhandel. Faktisk tegner det også umiddelbart til at blive et godt 4. kvartal med fortsatte små udlånstab og nogenlunde uændrede nettorente- og gebyrindtægter. Netop derfor er det højst besynderligt, at de fleste banker i de nye forventninger til helårets overskud fortsat er meget forsigtige. Ja, nærmest overforsigtige.

Medmindre verden vælter igen, vil de fleste banker også køre gennem årets sidste kvartal uden de store skrammer. Det gælder ikke mindst efter, at et folketingsflertal har forlænget en stor del af de tidligere hjælpepakker for erhvervslivet.

Tågede forventninger

Eksempelvis Spar Nord Bank skriver i 3. kvartalsregnskabet, at helårets nettoresultat ventes mellem 500 og 700 mio. kr. og antageligt midt i intervallet. Efter 3. kvartal var nettooverskuddet 507 mio. kr., så teoretisk arbejder bankens ledelse med et muligt mindre underskud i årets sidste kvartal eller knap 100 mio. kr. i overskud. Begge dele virker i det aktuelle miljø stærkt tvivlsomt. Sidste års 4. kvartal gav et overskud på 183 mio. kr.

Spar Nords CEO, Lasse Nyby, forventer et basisresultat før nedskrivninger på 1100 mio. for helåret efter 923 mio. kr. i årets første tre kvartaler. Et basisresultat som sidste års 4. kvartal vil bringe årets resultat på 1160 mio. kr. Med negative kursreguleringer i 4. kvartal kan pengene komme til at passe, men det er for tidligt at sige noget om.

Sydbanks 3. kvartalsregnskab er en endnu større tåge, når det gælder de udmeldte forventninger for helåret. CEO, Karen Frøsig, oplyser blot, at: ”Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 700-800 mio. kr.”. Ingen andre forventningstal er oplyst. Det betyder, at det er op til regnskabslæseren at gætte eller skønne alle delposterne, hvilket gør et estimat meget vanskeligt.

Efter 3. kvartal var resultatet efter skat 573 mio. kr., og sidste års 4. kvartalsoverskud var knap 200 mio. kr. efter betydelige negative kursreguleringer og nedskrivninger. Dette års resultat kan alt andet lige let komme til at overstige den øverste del af det udmeldte interval på 800 mio. kr.

Hertil kommer ekstraindtægter fra sammenlægningen med Alm. Brand Bank, der ventes at ske senest ved udgangen af november. Op til et par måneders ekstra indtægter fra den tilkøbte aktivitet bør indregnes. Men så er der integrationsomkostninger, som trækker den anden vej. Det er der intet oplyst om i regnskab eller investorpræsentation.

Om udviklingen i basisindtægterne skriver Sydbank, at: ”Nettorenterne er faldet med 16 mio. kr. til 1.104 mio. kr. i forhold til 2019. Nettorenterne er positivt påvirket af en forbedring på 148 mio. kr. i nettorenterne på indlån. Nettorenterne er negativt påvirket af et fald på 173 mio. kr. i renteindtægterne på udlån. Indtægterne fra samarbejdet med Totalkredit udgør netto 355 mio. kr. (2019: 367 mio. kr.)”.

Gevinst fra negative renter

Med andre ord betyder indfasningen af minusrenter på private kunders indlån, at pres på udlånsmarginal og udlånsvolumen stort set bliver modsvaret af indtægter på minusrenter. Med flere bankers minusrenter på 0,75 procent er der endda et lille overskud til bankerne i forhold til Nationalbankens minusrente på 0,6 procent på indskudsbeviser.

Billedet er det samme i Djursland Bank, som i det aktuelle 3. kvartalsregnskab skriver:

”Banken har endnu ikke registreret nogle væsentlige tab som følge af COVID-19 pandemien. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at den ud fra et ledelsesmæssigt skøn foretagne nedskrivning på 28,5 mio. kr. i al væsentlighed afdækker de potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder. Herudover har banken i 3. kvartal haft et fortsat højt aktivitetsniveau særligt på boligområdet og i tilgangen af nye kunder, som forventes at fortsætte i 4. kvartal”.

Efter et resultat før skat på 39 mio. kr. efter 3. kvartal forventes nu efter en opjustering 45-60 mio. kr. for helåret. Det skal altså gå meget galt, hvis banken ikke lander i den øverste del af intervallet – eller højere. Holdes momentum, ligger der også her en opjustering i kortene.

Morten W. Langer

Prøv 3 uger gratis og uforpligtende på Økonomisk Ugebrev FORMUE og modtag handelsbeskeder.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer