Spring til hovedindhold

Sundhedsaktier: Hvad kan vi forvente af 2024?

2023 har for mange Nordnet-investorer været et godt år at være investeret i sundhedsaktier, hvor blandt andet Novo Nordisk og Zealand Pharma har haft et godt år. Sundhedsinvestor Claus Henrik Johansen giver dig et tilbageblik over sundhedssektoren i 2023 samt indblik i, hvad du kan forvente i 2024.

2023: året der gik

ChatGPT, Large Language Models (LLM) og Kunstig Intelligens

”Kært barn” har mange navne. Anvendelsen af ”kunstig intelligens”, og særligt snakken om ChatGPT eksploderede hen over årsskiftet (2022/23), og kom på alles læber i løbet af 2023. Brugen af disse sofistikerede datamodeller, ”Large Language Models”, inden for sundhedssektoren til bl.a. tale- og stemmegenkendelse, billedanalyse og diagnosticering kommer til at eksplodere i de næste mange år.

Fedmerevolutionen

Den spillede i den grad en afgørende rolle, og de to store aktører på fedmemarkedet fik i den grad medvind på aktiemarkedet, Eli Lilly og Novo Nordisk. Begge sundhedsaktier har givet solide afkast på hhv. ca. 60% og 45% pr. 19/12/23. I modsatte retning begyndte aktiemarkedet hen over sommeren at forvente et massivt fald i antallet af diabetikere, og dermed fx i salget af insulin pumper, CGM’s (kontinuerlige blodsukkermålere) (fx Insulet Corp. og Tandem Diabetes Care), sensorer til CGM’s (fx Dexcom og Abbott). Dog er ”hysteriet” aftaget lidt i de seneste par måneder, og nogle af aktierne er kommet noget tilbage.

Senfølgerne fra COVID-19

I 2023 fik vaccineproducenterne Pfizer, Moderna og BioNTech virkelig at føle, hvad modvind er på aktiemarkedet. Efterspørgslen efter COVID-19 vacciner og særligt ”boosters” blev markant mindre, end hvad markedet havde indregnet i 2022. Alle 3 aktier er faldet mellem 30-55% i 2023. Efterspørgslen efter diagnostiske test af enten COVID-19 eller influenza/RS-virus blev også markant lavere, og producenterne af disse så et markant lavere salg i 2023 i forhold til 2022 (fx Roche, Abbott, Biomerieux, Diasorin, Qiagen), og flere af aktierne faldt i 2023.

Opbremsningen i Kina

Afmatningen i den kinesiske økonomi blev et tema i 2023, og tilbagegangen i væksten blev værre, end hvad der var forventet i begyndelsen af 2023. Dette ramte nogle af producenterne af laboratorieudstyr, Thermo Fisher, Danaher, Waters Corp. og Agilent Technologies.

Kampen mod den stigende inflation

Gående ind i 2023 var opmærksomheden på den stigende inflation på sit højeste, og vi mærkede i Danmark de stigende el- og gaspriser på vores egen pengepung. De lange renter steg hen over 2023, men i 2. halvår af 2023 begyndte markedet at komme i tvivl, om der var kontrol på inflationen. Heldigvis er aktiemarkedet i løbet af de seneste 2 måneder nu af den opfattelse, at der er kontrol på inflationen, og de lange renter er faldet lidt på det seneste.

Aktivitetsniveauet i biotek har været hårdt ramt

De stigende renter i 2022 og 2023 var ikke godt for risikovilligheden inden for biotekbranchen, og aktiviteten fik et hård slag, hvilket ramte mange af selskaberne, som enten producerer på vegne af biotek eller leverer procesudstyr. Vi så flere selskaber komme i alvorlig modvind fx Lonza Group fra Schweiz og Sartorius AG fra Tyskland.

2024 nærmer sig med hastige skridt – hvad kan vi forvente os?

Amerikansk præsidentvalg i 2024 – forvent mere eller mindre status quo

Sundhedsaktier og et amerikansk præsidentvalg har historisk altid skabt udsving, og dermed gode salgs/købsmuligheder. Men 2024 kan blive et år ”uden for normalen”. Det ville være dejligt med en krystalkugle, og vide hvem der vinder det amerikanske præsidentvalg, og dermed kende indholdet af en amerikansk præsidents sundhedspolitik. Men nogle af de vigtigste sundhedsreformer i nyere tid er allerede godkendt og implementeret (bl.a. ”Inflation Reduction Act”). Disse reformer har til formål at sænke priserne på medicin og bliver implementeret i perioden 2025-30. Så det ”kort” kan ikke længere hives frem som en ”trussel”.

Tomme tønder buldrer mest

Ingen af kandidaterne har indtil videre talt om større reformation af det amerikanske sundhedsforsikringsprincip, og jeg forventer det heller ikke, men skulle det komme på tale, så vil ”overskrifterne” ramme sundhedsaktier hårdt. Jeg forventer fortsat en solid vækst for forsikringsselskaberne, da flere og flere amerikanere, der rammer 65 år, vælger en lidt bedre sundhedsforsikring, så holdt godt øje med bl.a. UnitedHealth Group, Elevance Health og Humana.

Større sundhedsreformer vil ramme hele aktiviteten i den amerikanske økonomi

Et forsøg på at skabe billigere forsikringer vil sænke prisen på sundhedsforsikringer generelt, og så rammes alle de aktører, der leverer omsorg og pleje ligeledes. Dette vil i sidste ende medføre gigantiske fyringsrunder og et massivt aktivitetsfald inden for sektoren. Eftersom ”sundhedssektoren” er en af de allerstørste bidragsydere til både aktivitet og beskæftigelse i den amerikanske økonomi (og dermed genvalg af politikere), så er det sjældent en vej, som politikerne ønsker at gå med mindre, at de bliver ”tvunget” til det. Det forventer jeg ikke kommer til at ske. Så husk der er forskel på ændringer af den faktiske lovgivning og på medieomtalte, politiske ”overskrifter”. Sidstnævnte kan dog skabe udsving i aktiekurserne, så hold øje alligevel.

Så hvad kommer til at drive sundhedsaktierne i 2024?

Sundhedsaktier anno 2023 har i Danmark primært handlet om fedmemedicin, hvor Novo Nordisk, Eli Lilly Zealand Pharma har været i højsædet. Her følger 10 teser for, hvad der kommer til at drive sundhedsaktierne i 2024.

1. Fedmerevolution ruller derudaf

Novo Nordisks slankeprodukt Wegogy og Eli Lillys produkt Zepbound kommer igen til at fylde overskrifterne, og aktiemarkedet vil følge nøje med i, hvilken udstrækning begge selskaber kan øge produktionen i takt med efterspørgslen, hvilket jo har været et tema i de sidste par år. Begge aktier har givet et flot afkast i 2023, så mine forventninger er lidt mere afdæmpede for 2024. Guidance for begge selskaber i januar 2024 kan skuffe, men aktiemarkedet vil være hurtige til at samle op. Regn med en forsigtig guidance, og så begge selskaber løbende kan opjustere hen over året.

2. Et ”Blue Ocean” tiltrækker ”nye hajer” og kan føre til et ”Pink Ocean”

Aktiemarkedet vil i stigende grad have fokus på potentielle konkurrenter på fedmemarkedet, så forvent potentielt relativt store udsving alt afhængig af, hvor stærke data er fra konkurrenterne. Det er værd at holde øje med amerikanske Amgen, tyske Boehringer Ingelheim (ikke børsnoteret) og dets samarbejde med det danske biotekselskab Zealand Pharma, og ikke mindst den schweiziske ”pharma-kæmpe” Roche, som for nyligt købte Carmot Therapeutics.

3. Underliggende fortsat en stærk vækst inden for diabetes

Det anslås, at der i 2020 var ca. 537 mio. diabetikere, og det tal ventes at stige til 783 mio. frem mod 2045. På den korte bane forventer jeg en fortsat vækst i antallet af diabetikere på globalt plan, og den underliggende vækst efter sensorer eller blodsukkermålere vil fortsætte uanset den kraftige vækst i GLP-1 produkterne fra Novo Nordisk og Eli Lilly. Der er så mange patienter, der endnu ikke engang er påbegyndt en behandling af deres sygdom diabetes. Jeg forventer derfor en fortsat normalisering af forventningerne af diabetes markedets vækstprofil, hvilket vi også har set på aktiemarkedet i de seneste par måneder. På den mellemlange bane skal og bør der holdes et godt øje med udbredelsen af behandlingen af GLP-1 for de kan udsætte tidspunktet, hvor overvægtige udvikler diabetes.

4. Den bløde landing i den amerikanske økonomi

En blød landing for den amerikanske økonomi vil også være godt for den almindelig efterspørgsel efter almindelige ”sundhedsbehov”, såsom at købe briller hos optikeren og få tilpasset nye høreapparater eller få lavet den bro i overmunden eller få indsat det implantat i undermunden, så ”smilet kan komme rigtigt frem”. Det vil være godt for de schweiziske selskaber Sonova og Straumann, og alle hearing solutions-selskaberne herhjemme, GN Store Nord og Demant.

5. Den aftagende inflation og de faldende renter vil være en positiv faktor

En blød landing i den amerikanske økonomi, aftagende inflation og derfor et større råderum til at sætte de korte renter ned vil generelt være positivt for aktiviteten i biotek og i den pharmaceutiske verden. Flere selskaber har meldt ud i slutningen af 2023, at lagrene er ved at være normaliserede, og det vil i 2024 skabe grobund for en acceleration i produktionsleddet (”bioprocessing”), for salget af instrumenter og andet udstyr til laboratorier, samt i hele ”kvalitetsikring-leddet” – med andre ord – vi går imod en normalisering af efterspørgslen. Selskaber som Thermo Fisher, Danaher, Waters Corp., Agilent Technologies, Mettler-Toledo og Lonza. vil alle nyde godt af denne normalisering af efterspørgslen. Det faldende renteniveau vil være en af de faktorer, som forventes at øge investorernes risikovillighed, og biotek-markedet vil for alvor kommer ud af sit dødvande, og være i stand til at hente ny og frisk kapital til finansiering af nye kliniske studier, hvilket ovenstående selskaber vil mærke i salget.

6. Accelererende innovation i biotek

Vi er i begyndelsen af en accelererende fase inden for udvikling af nye behandlingsformer, både inden for biotek men også digitalt. Vi kan i dag målrette behandlinger endnu mere præcist end for bare 5-10 år siden, hvilket skyldes at de diagnostiske test, der i dag findes i værktøjskassen, er markant billigere end for bare få siden.

7. Kraftig udbredelse af GEN-sekventering fortsætter i 2024

Moore’s Law (som forudsiger øget regnekapacitet pr. chipenhed, og dermed faldende omkostninger pr. regneenhed pr chip) har muliggjort, at mange flere data på patientniveau (DNA og celleniveau) nu kan samkøres. Medicinen kan nu designes, så den bliver endnu mere målrettet mod den enkelte patient. Sandsynligheden for at få sit produkt godkendt i dag er over 2x højere, hvis behandlingen sælges sammen med en ”genomisk test”. Vi vil derfor fortsat se en kraftig vækst efter ”Next-Generation-Sequencing”/genomisk profileringstestudstyr, og vi vil se langt flere ”skræddersyede” behandlinger fremadrettet.

8. Første GEN-redigerings produkt (gene-editing) med CRISPR/cas9 er godkendt

De amerikanske myndigheder FDA har den 8. december godkendt den første behandling lavet med Gen-redigerings-teknologi (CRISPR/cas9), Casgevy (Vertex og CRISPR Therapeutics), til behandling af patienter med en bestemt blødersygdom, seglcelleanæmi. Samme dag blev en anden genterapi ligeledes godkendt til behandling af præcis de samme patienter. Denne behandling, Lyfgenia, bruger et virus til at levere og lave modifikationen af genet og sælges af det amerikanske biotekselskab Bluebird Bio.Jeg forventer en accelererende udbredelse af disse ”avancerede Produkter” til mindre patientgrupper over de kommende år, og vi har nærmest kun set ”toppen af isbjerget”. Jeg vil ikke udpege enkelte biotekselskaber her, men de selskaber, som leverer udstyr til at lave disse ”avancerede produkter” vil fortsat se en rivende efterspørgsel i de næste mange år. Store selskaber som Thermo Fisher, Danaher, Agilent Technologies, Sartorius AG vil nyde godt af denne efterspørgsel, samt mange andre mindre selskaber.

9. Danske selskaber er ligeledes i kikkerten

Som investor følger jeg endelig udviklingen og de nye ”takter”, der ses hos både Ambu og ALK-Abello, samt GN Store Nord. Der sker store ændringer internt, og det lover godt for indtjeningsudviklingen i de næste par år.

10. Effekten af de stigende renter og den kinesiske økonomi er ”elefanten i rummet” i 2024

Den negative effekt af de stigende renter har i nogen udstrækning ladet sig vente på sig, hvilket skyldes, at mange bolig- og ejendomslån er finansieret med korte obligationslån, som på et tidspunkt skal fornys. Vi har set noget af denne negative effekt i 2023, men spørgsmålet er, hvad der sker i 2024, når flere lån inden for ejendomssektoren skal fornys. Der er en risiko for et ”kæmpe skulp”, men aktiemarkedet tager det indtil videre med ”ophøjet ro”. Den kinesiske vækstmotor ser ud til, at ”mangle lidt højoktan benzin”, og spørgsmålet er, om der for alvor kommer gang i økonomien i 2024. Den kinesiske økonomi er ligeledes blevet understøttet af en lempelig pengepolitik i mange år, og vi har set flere ejendomsselskaber i 2023 have udfordringer med at betale af på gælden. Lad os krydse fingrene for, at vi i 2023 har set det værste, og at vi ser en forbedring i 2024.

Et godt råd

Min egen investeringsstrategi er følgende: Invester i profitable, teknologiførende selskaber med en god balance, og en fornuftig indtjeningsudvikling. Skulle der komme ”en storm” eller lidt ”højvande”, så vil sådanne selskaber altid stå relativt stærkere, og have en bedre adgang til kapital, end selskaber med en usikker indtjening og med relativ meget gæld. Der er andre strategier, der også virker, men det er denne, der har virket for mig i de sidste 20 år. Med ønsket om et godt 2024 foran jer: Godt nytår.

Dette materiale er udarbejdet af Claus Henrik Johansen og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Claus Henrik Johansen har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber. Claus Henrik Johansen ejer ikke aktier i de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 19. december 2023 kl. 10.00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Claus Henrik Johansen modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer