Spring til hovedindhold

Hvad er en aktieemission?

Ved en aktieemission udsteder et selskab nye aktier til eksisterende aktionærer eller til offentligheden for at skaffe ny kapital. Er du eksisterende aktionær, skal du aktivt tage stilling til, om du vil tegne (købe) nyudstedte aktier.Kort fortalt:

 • At et selskab udsteder nye aktier ved en aktieemission kan have flere årsager. Det kan fx være for at finansiere et nyt projekt eller reducere gæld.

 • En aktieemission består af tre trin: 1) du tildeles tegningsretter som aktionær eller køber dem selv, 2) du svarer på tegningsretterne (du skal altså aktivt beslutte, om du vil deltage i emissionen) og 3) du får tildelt aktierne, hvis din tegning accepteres.

 • Du skal rette henvendelse direkte til Investor Relations hos det respektive selskab for information om grundlaget for en aktieemission.Hvordan fungerer en aktieemission?

Ved en typisk aktieemission udsteder et givent selskab tegningsretter (også forkortet TR) til eksisterende aktionærer – altså til de investorer, som allerede ejer aktier i selskabet. I nogle aktieemissioner kan du også deltage uden at være eksisterende aktionær.

NordnetAcademy bulb En tegningsret er et værdipapir, der giver mulighed for at tegne (købe) nyudstedte aktier i selskabet til en bestemt, fastsat pris.


Tegningsretten giver ret – ikke pligt – til at købe. Og ønsker du ikke selv at deltage i en emission, du har fået tildelt tegningsret til, er det muligt at sælge tegningsretterne videre.

Selskaber kan vælge at lave aktieemissioner af flere årsager, fx for at udvide virksomheden, styrke den økonomiske situation, reducere gæld, finansiere nye projekter eller lignende.

En aktieemission er en betinget corporate action. Det betyder, at du aktivt skal tage stilling som aktionær, da der ikke sker noget automatisk. Vi gennemgår det trin for trin.


Trin 1: Tildeling eller køb af tegningsretter

Som kunde i Nordnet får du en besked på vores platform, hvis du er aktionær i et selskab og modtager tegningsretter i forbindelse med, at selskabet foretager en aktieemission. 

Er du ikke eksisterende aktionær, kan du ved nogle aktieemissioner købe tegningsretter, da de også kan handles på børsen. Prisen på en tegningsret bliver her fastsat på børsen, ligesom ved aktier.

Når du har modtaget tegningsretter eller købt dem på børsen, vil du kunne se dem i din depotoversigt. Tegningsretter er typisk navngivet efter det selskab, der foretager aktieemissionen, efterfulgt af betegnelsen ‘TR‘.

Har du fået tildelt eller købt tegningsretter betyder det ikke, at du automatisk får de nye aktier. Du skal huske “at svare” inden fristen, hvis du vil udnytte tegningsretten (trin 2).

Svar inden fristen

Vær opmærksom på den tegningsperiode, der er angivet for emissionen. Det er inden for tegningsperioden, at du har mulighed for at svare på (deltage i) emissionen. 

Har du ikke svaret inden for tidsfristen, sættes tegningsretterne til salg på dine vegne. Hvis det lykkes at sælge dine tegningsretter, sættes pengene ind på dit depot. Lykkes det ikke at sælge dem, bliver tegningsretterne værdiløse og fjernes fra dit depot.


Trin 2: Svar på tegningsretter

Det er vigtigt, at du tager stilling til dine tegningsretter, da der ikke sker noget automatisk. Typisk har du to valg: 

 1. 1

  at bruge dine tegningsretter – og dermed deltage i aktieemissionen.
  Du kan bruge dine tegningsretter til at tegne (købe) de nyudstedte aktier i selskabet. Vil du det, skal du huske at svare, at du vil udnytte dine tegningsretter inden fristen.

  Det gør du ved at logge på nordnet.dk og gå til menuen “Mine sider” og vælge “Corporate actions & IPO’er”. Her vil du kunne se aktuelle tilbud, som du kan svare på under “Mine corporate actions”, og du kan læse vilkårene og svare på tilbuddet via “Læs vilkår / Svar” ud fra emissionen. Vi henviser til, at du altid læser vilkårene for tilbuddet, før du besvarer det, og at du desuden altid læser det officielle prospekt for den aktuelle corporate action. På siden “Mine corporate actions” ser du kun et resume af tilbuddet.

  Vælger du at deltage i en aktieemission, er det vigtigt, at pengene er tilgængelige på dit depot for hele tegningen, senest på det man kalder “likviddagen”. Ellers kan du risikere, at hele eller dele af din tegning bliver afvist. Du kan også se likviddagen, når du trykker på “Læs vilkår / Svar”.

  Husk: Selvom du har modtaget en tegningsret, har du ikke pligt til at bruge den. Det er en individuel vurdering for dig som aktionær i selskabet, om du ønsker at gøre brug af den eller ej.

 2. 2

  at sælge dine tegningsretter.
  Har du modtaget tegningsretter som eksisterende aktionær i et selskab, men ønsker du ikke at deltage i aktieemissionen, kan du vælge at sælge dine tegningsretter. Tegningsretterne i en given emission vil være åben for handel på børsen ligesom ved almindelige aktier, frem til sidste svar dato i emissionen.

  Bemærk, at tegningsretter er sit eget værdipapir. Du kan således sælge tegningsretterne, uden at det påvirker den beholdning, du allerede har af eksisterende aktier.Tegning af overskydende aktier

Når et selskab foretager en aktieemission, udsteder det et vist antal aktier. I tilfælde af, at andre aktionærer ikke gør brug af deres tegningsretter, eller at der af andre årsager er overskydende aktier til rådighed, kan du i nogle tilfælde søge om at tegne overskydende aktier. På den måde er det også muligt at deltage i en aktieemission uden at have tegningsretter. 

At ansøge om ekstra aktier er ingen rettighed, men blot en mulighed man kan gøre brug af. Beslutningen og resultatet af dette ligger hos selskabet, der foretager aktieemissionen. Nordnet er ikke involveret i beslutningen.

Husk.

 • Betingelserne for aktieemissioner er forskellige. I nogle emissioner kan du kun tegne nyudstedte aktier fra én konto, og i andre emissioner kan du tegne nyudstedte aktier fra flere af dine Nordnet-konti. Det står i betingelserne, hvis der er begrænsninger i forhold til det selskab, du vil købe nyudstedte aktier i.

 • Husk at kontrollere, at du har afgivet dit ønske. Du kan se de aktieemissioner, som du har reageret på, under “Corporate actions & IPO’er”. Hvis du svarer fra flere forskellige Nordnet-konti, skal du sørge for at skifte og kontrollere alle dine konti.

 • Du skal sikre dig, at du har penge til rådighed på det depot, hvorfra du har ansøgt om at tegne aktierne.

 • Læs altid det officielle prospekt for den aktuelle corporate action. På nordnet.dk ser du kun et resume af tilbuddet.Trin 3: Du får tildelt nye aktier

Deltager du i en aktieemission, tegner du aktier til en fastlagt pris. Er pengene tilgængelige på dit depot, trækker vi beløbet for tegningen af nye aktier og tildeler midlertidige (MIDL) værdipapirer på dit depot. Normalt kan du ikke handle med MIDL-værdipapirer.

Det tager normalt det respektive selskab nogle uger at registrere den nyrejste aktiekapital for nyudstedte aktier i en aktieemission. Så snart Nordnet modtager de nye aktier, bliver MIDL-værdipapiret skiftet ud med ordinære aktier.

Nordnet yder ikke rådgivning, og vi kan ikke hjælpe dig med, hvordan du skal forholde dig som aktionær i et selskab ved en aktieemission.


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i aktier, råvarer og indeks. I op- og nedgang.Opret en konto