Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra Boozt AB (publ) og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Op

Boozt børsnoteres på Nasdaq Stockholm

Du har mulighed for at tegne aktier i Boozt AB via Nordnet i forbindelse med selskabets notering på Nasdaq Stockholm. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.


Kort om Boozt
Boozt er en ledende, hurtigvoksende og lønsom nordisk virksomhed, som sælger mode online. Selskabet tilbyder sine kunder et velovervejet og moderne udvalg af brands, relevant for flertallet af livsstile, hovedsagelig gennem sin online multi-brand butik Boozt.com. Selskabets webbutikker får godt og vel 5 millioner besøg om måneden, som følge af en komfortabel shopping-oplevelse og et højt serviceniveau (heriblandt en stabil brugeroplevelse på både mobileenheder og computere), hurtig levering og enkel retur-service. Boozt henvender sig til de modebevidste forbrugere, hovedsagelig i alderen 25-54, som værdsætter en komfortabel kundeoplevelse og et relevant udbud, hvilket har en tendens til at føre til en høj gennemsnitlig ordreværdi.

Boozt blev oprindeligt grundlagt i 2007 for at stille en outsourcet mono-brandvirksomhed til rådighed til varemærker online. Den nuværende ledelsesgruppe tiltrådte Boozt i 2010-2011 for at støtte selskabet i relanceringen i 2011, efter den største kundekontrakt var afsluttet, og Boozt.com startede. I løbet af de følgende år er der blevet foretaget betydelige investeringer for at støtte væksten og for at øge antallet af kunder. Selskabet har i løbet af de seneste år haft en høj omsætningsvækst, hvilket i 2016 nåede 1,4 milliarder SEK sammen med en gradvis forbedret lønsomhed. Selskabet har bygget en base med over 820.000 aktive kunder på Boozt.com

Trends
Online tøjhandel er præget af høj vækst, hvilket kan tilskrives et flertal af faktorer, inklusiv tilgængelighed, udvalg og bekvemmelighed. Mange traditionelle tøjforhandlere er mislykket med at udnytte onlinehandlens muligheder på grund af manglende fokus eller fleksibilitet.

Erfarne e-handelsforbrugere returnerer varer i højere udstrækning. Denne trend forventes at fortsætte med yderligere modning i markedet for online tøjhandel. Koncernen oplever en kraftig vækst, som frem for alt drives af opkøb men også af organisk vækst.

Baggrunden for emissionen
Bestyrelsen og Boozts ledende beslutningstagere vurderer sammen de sælgende aktieejere, at det er et velegnet tidspunkt at udvide selskabets aktieejerbase og ansøge om notering på Nasdaq Stockholm. Tilbuddet og noteringen vil fremme selskabets vækst, give Boozt adgang til kapitalmarkederne og en diversificeret base af svenske og internationale aktieejere. Boozt vurderer også, at noteringen på Nasdaq Stockholm vil øge kendskabet blandt kunder og leverandører.

Tilbuddet omfatter både nuværende aktier og nyemitterede aktier. Selskabet regner med at modtage nettolikvider på cirka 384 millioner. Boozt har til hensigt at anvende nettolikviderne til at finansiere den fortsatte langsigtede vækst i selskabet samt til generel virksomhedsformål. Selskabet regner med at sådan en anvendelse kan omfatte, men ikke nødvendigvis begrænses til:

  • Investeringer i det nye automatiseret lager i Ängelholm.
  • Ekspansion til nye eller relaterede brancher.
  • Målrettede markedsføringsindsatser og selektive opkøb, hvor målet er at fremme strategien for en lønsom vækst.

Fakta

Fakta

 

Tegningskurs

54-63 SEK per aktie

Markedsværdi

3 088 – 3 544 MSEK

Tegningsudbud

1 676 – 1 882 MSEK

Tegningsperiode

18. maj - 29. maj 2017

Kurtage*

0 kroner

Sidste svardag til Nordnet

29. maj

Midler til at dække den ønskede tegning skal findes på dit depot

29. maj kl. 23:59

Mindste tegning

200 aktier, svarende til maks. 12 600 kroner derefter i blokke på 100 aktier

Maksimal tegning

20.000 aktier

Forventet første handelsdag

31. maj 2017

Liste

Nasdaq Stockholm

Kortnavn for aktien

BOOZT

Selskabets hjemmeside

www.booztfashion.comexternal link, opens in new window

 

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Bemærk, at handel i udlandet medfører omkostninger til valutahandel i form af valutaspread. Læs mere her.external link

Fuldstændige vilkår:

Se prospekt (engelsk)

Se prospekt (svensk)

 

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Boozt VD ved Nordic eCommerce Summit 2014

Om markedet

Finansiel oversigt - 2014-2016

Finansiel Oversigt

 

Millioner SEK

Koncernen

2014

2015

2016

Kv1 2016

Kv1 2017

Nettoomsætning

521,2

817,2

1396,4

259,7

421,1

Stigning af nettoomsætning


56,8%

70,9%


62,1%

Justeret EBITDA (1)

(-57,8)

4,5

42

(12,9)

0,5

Justeret EBITDA-marginal (2)

(11,1%)

0,6%

3,0%

(5,0%)

0,1%

Justeret EBIT (3)

(68,3)

(0,8)

29,5

(15,1)

(2,5)

Justeret EBIT-marginal (4)

(13,1%)

(0,1%)

2,1%

(5,8%)

(0,6%)

Segmenteret BOOZT.com


Nettoomsætning

456,6

748,3

1303,0

235,5

397,4

Stigning af nettoomsætning


68,8%

74,1%


68,8%

Gennemsntlig ordreværdi, SEK

644

732

777

727

788

Antal bestillinger, 000

766

1097

1764

354

510

Aktive kunder, (5) 000

423

569

820

636

862

Gennemsnitlige antal bestillinger pr. aktive kunde (6)

1,81

1,93

2,15

1,96

2,23 

(1) Resultat før finansielle poster, skat, af- og nedskrivninger, amorteringer, aktierelaterede godtgørelser til ansatte, lagerflytningsomkostninger og omkostninger relateret til noteringen.

(2) Justeret EBITDA delt med nettoomsætningen, udtrykt i procent.

(3) Resultat før finansielle poster, skat, aktierelaterede godtgørelser til ansatte, lagerflytningsomkostninger og omkostninger relateret til noteringen.

(4) Justeret EBIT delt med nettoomsætningen, udtrykt i procent.

(5) Antal kunder som har gennenført mindst en bestilling i den foregående 12-måneders periode.

(6) Gennemsnitlige antal bestillinger som hver aktiv kunde gennemførte under den foregående 12-måneders periode.

Risici

Boozts forretning er, ligesom al erhvervsvirksomhed, forbundet med risiko. Det er derfor vigtigt, at man ved vurderingen af selskabets virksomhed tager de relevante risici i betragtning.

Finansielle instrumenter kan såvel stige som falde i værdi. Og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. En investor bør foretage en samlet vurdering af informationen i prospektet og en generel vurdering af situationen i verden omkring. Udefrakommende faktorer kan påvirke selskabets resultat og finansielle stilling.

I selskabets prospekt listes de risikofaktorer, som selskabet anser skulle kunne få størst indvirkning på selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer skal ikke opfattes som komplet. Risiciene er ikke rangordnede efter betydning.

Inden du tegner aktier i Boozt bør du læse selskabets prospekt, som du finde på selskabets hjemmeside.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.