Spring til hovedindhold

Derfor spiser ISS, O.W. Bunker og flere ikke den vigtige danske aktiemarkedslikviditet

De gode danske afkasttider for aktierne vil øjensynlig ingen ende tage. ”Verdens bedste marked” kan man med rette kalde de danske aktier efter den fantomfremgang, som prægede udviklingen i februar måned med 2 cifrede afkast på indeksniveau. De kommende måneder og kvartaler bliver der opsuget en del ”dansk” likviditet, når først ISS, nu O.W. Bunker og endelig NNIT jævnfør tidligere udmelding, samlet set vil tappe investorerne for 40 mia. i likviditet i 2014/2015. På et tidspunkt vil de danske aktier kunne blive påvirket heraf og vise nogle af de træthedstegn, som i dag synes om ikke langt væk så dog ude i horisonten. På kort sigt giver den kommende udbytteregn dog masser af likviditet til markedet.

Børsemissioner = kapitalfondsexit

De seneste kvartaler har kapitalfonden Axcel sendt flere Pandora aktier på Børsen, samtidig med at CVC har sluppet sit tag i Matas. Nu er turen kommet til O.W. Bunker i deres søgen mod en mere offentlig status som børsnoteret selskab. For 2 uger siden var det ISS’ tur. Fællesnævneren for disse noteringer eller yderligere salg har været, at kapitalfondene søger mod exit gangen, fordi de har ejet selskaberne i den tid som normalt er ”vejledende” for et kapitalfondsejerskab eller endda noget mere som tilfældet er for ISS’ vedkommende.

Indtil videre har disse kapitalfondsexit og den likviditet man dræner markedet for ikke haft nogen negativ effekt for de danske aktiemarked. Stemningen er vedblevet med at være god. Set i forhold til den samlede værdi af de toneangivende danske aktier i C-20 indekset, er kapitaltilførslen dog også beskeden og vil kunne opsuges.

Vil flere emissioner støvsuge investorlommerne for likvider?

Sålænge markedsudviklingen generelt er i god investeringsgænge, vil de kapitaltilførsler der er planlagt og kan tænkes at komme, ikke selvstændig være nogen større trussel mod en fortsat kursopgang. Set i forhold til den bestående masse af børsværdi, vil en kapitaltilførsel på op imod samlet set ca. 20 mia. fra (ISS+OW Bunker+ekstrasalg af Pandora+NNIT) ud fra en ”værdibestand” på op imod 2000 mia., blot udgøre og kræve at investorerne ”åbner tegnebogen” og overfører yderligere 1 % til aktiemarkederne, isoleret set

Mere end 25 mia. i udbytter

Regnskabssæson er = udbyttesæson. Aktuelt har de største danske selskaber stillet investorerne mere end 25 mia. udbyttekroner i udsigt og pengene er godt og vel på vej. Hertil kommer udbyttet i Nordea, som ikke er medtaget i denne sammenhæng idet udbytte skal ”deles” med de andre nordiske lande. Oveni kommer de store aktietilbagekøb, som ikke direkte tilfører kapital, men som indirekte over en periode giver kursstigninger og på den måde lader investorerne selv bestemme om de vil hjemtage gevinsterne, betale skatten og frigive likviditet.

Ca. 40 mia. For ISS, O.W. Bunker og NNIT – over tid

Første fase af kapitaludvidelsen i ISS er overstået. Planen er over en periode at i alt ca. 30 mia. skal frigives fra investorerne. O. W. Bunker er på vej i samme retning og det skønnes aktuelt at medføre en markedsværdi på 4-5 mia. I tillæg kommer på et tidspunkt også NNIT efter at Novo Nordisk for et par måneder siden luftede muligheden for at lade selskabet blive i det mindste delvis børsselvstændig. Den samlede likviditetsbelastning er på sigt op imod 40 mia. For 2014 drejer det sig for de 3 selskaber maksimalt om 15 mia.

Nye investeringsmandater til kapitalfondene recirkulerer kapital

I takt med at kapitalfondene får afsat nogle af deres virksomheder, vil der kommer penge tilbage til investorerne. Det mest sandsynlige er, at en betydelig del af disse midler vil blive vekslet til nye midler og mandater, som kapitalfondene kan investere. På den måde bliver de midler som kapitalfondsexit kræver af investorerne reelt recirkuleret, idet kapitalfondene indenfor de kommende kvartaler og år, vil købe selskaber som de mener de kan udvikle. Kombinationen af forventede nye kapitalfondsmandater og udbytte/aktietilbagekøbsmia. sikrer, at det ikke bliver likviditetsopsugningen, som isoleret vil stoppe den danske aktiefest.

Emissioner er ikke en netto likviditets”killer”

Der er på kort sigt ikke meget som tyder på at aktierne hen over året ikke kan lægge yderligere værdier til. Selv om nyemissionerne spiser af investorernes likviditet, vil den blive mere end modsvaret af de markante udbyttebetalinger/aktietilbagekøb, som er på vej til investorerne. På kort sigt kan kombinationen af de stigende kurser og forøget emissionsaktivitet tænkes at gøre markedsudviklingen mere usikker. Det bliver dog næppe en stigende emissionsaktivitet, som ender med at ødelægge den gode stemning i de danske aktier, som aktuelt viser en meget stor styrke.

 

 

 

 

 

 

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer