Kickstart dit barns investering, og giv det en god start på opsparingen.

Det giver mening at starte en investering for dit barn, hvis du gerne vil give det en økonomisk god start på voksenlivet. Start tidligt og giv investeringen mulighed for at vokse. Modsat en traditionel børneopsparing er der ikke nogen øvre grænse for, hvor meget du må indsætte på et aktiedepot, og opsparingen kan hæves når som helst.

Dertil kan du investere i ETF’er og udenlandske aktier uden store omkostninger. Det er attraktivt for dig, som gerne vil udvide din investeringshorisont og samtidig skabe den bedste grobund for dit barns fremtid.

Hvad enten du investerer via den kurtagefrie Månedsopsparing eller via almindelig handel, er der ingen omkostninger for opbevaring af dine værdipapirer. Du har derfor mulighed for en billig investering til mindreårige.

Du kan åbne et depot til dit barn her.

Hvorfor giver det mening at investere?

Hvis dit barn først skal bruge opsparingen som 18-årig, eller når han/hun flytter hjemmefra, er der ofte en del år til, at pengene skal bruges. Det gør, at investeringen kan tåle større udsving undervejs og stadig give et godt afkast i sidste ende.

Derudover kan dit barn følge med i investeringerne via sit eget login til Nordnet. Det kan derfor være en gylden mulighed for at lære barnet, hvordan investering fungerer.

Børn under 18 år har desuden mulighed for at benytte deres frikort ved kapitalindkomst og derved undgå at skulle betale skat af de løbende gevinster, såfremt frikortet ikke allerede er udnyttet.

Starter du tidligt med investering, er der mulighed for, at barnet har opnået en god gevinst, når investeringen skal udbetales. Det har vi illustreret i nedenstående graf, som tager udgangspunkt i en investering på 10.000 kroner med startdato for 15 år siden. Her kan du se udviklingen af investeringen over tid. Eksemplet tager dog ikke højde for beskatning.

I denne periode har investeringen både været gennem en finanskrise og COVID-19. Alligevel har investeringen givet flotte afkast både, hvis man har investeret i danske aktier, amerikanske aktier eller det brede aktiemarked. Det skal dog understreges, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidig afkast. Vi kan blot konkludere, at investeringen over tid har kunnet betale sig, og at det kan give barnet en økonomisk god start på livet.

Tålmodighed er nøgleordet

Aktier har historisk set givet det bedste afkast over en længere periode – også selvom der er store udsving undervejs.

Det er derfor vigtigt at være tålmodig på dit barns vegne, hvis du starter investeringen i et aktiemarked, der er negativt. Ønsker du mindre udsving på investeringen, kan du tilføje andre investeringer såsom obligationer. Du kan finde inspiration til obligationer her.

Gør din investering automatisk med en kurtagefri Månedsopsparing

Du kan oprette en Månedsopsparing til dit barn og løbende spare op i investeringsforeninger, ETF’er eller fonde. Med en fast overførsel vælger du, hvad du vil investere i, og hvor meget du vil overføre hver måned. På den måde er du fri for selv at skulle investere hver måned.

Start en Månedsopsparing

Vigtig viden

Der er grænser for, hvor meget du kan forære nærtbeslægtede uden, at de skal betale gaveafgift – og det er uanset hvilken opsparingsform, du vælger.

Læs mere om gaveafgift

Hvordan er det nu med SKAT?

Gevinster ved børns investeringer beskattes forskelligt afhængig af, om det er aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Aktieindkomst

Børn under 18 år bliver beskattet på samme måde som voksne, når det gælder aktieindkomst.

Beskatning af udbytterne afhænger af, om værdipapirerne eller midlerne til køb af disse er givet som gave fra forældrene, eller om de er købt for barnets egne midler.

  • Er det barnets egen opsparing eller gave fra for eksempel bedsteforældre, vil barnet selv blive beskattet ved udbytter.
  • Er investeringerne eller midlerne en gave fra forældre, er det forældrene, der beskattes af udbytterne, og barnet der beskattes af kursgevinster.

Kapitalindkomst

Børn under 18 år, der ikke har benyttet deres frikort fuldt ud, kan medregne kapitalindkomst i frikortet og derved spare skatten af deres investeringer.

Derfor kan der være en fordel ved kapitalindkomst for børn under 18 år.

Du kan med fordel overveje at investere via Nordnets fire nye internationale indeksfonde, der giver en bred eksponering til aktiemarkedet og samtidig er kapitalindkomstbeskattede, og afkastet herved bliver helt eller delvist skattefrit.

Eksempel

Køb af aktier

Dit barn investerer i Novo Nordisk aktier, og pengene er en gave fra forældrene.

Ved salg bliver han/hun beskattet efter reglerne om almindelig aktieindkomst.

Novo Nordisk udbetaler typisk udbytter en gang årligt. Når udbytterne udbetales til barnets konto, tilbageholdes 27 procent udbytteskat til SKAT, og det resterende udbetales til kontoen.

Da aktierne er købt med penge givet som gave fra forældrene, vil forældrene i princippet betale de 27 procent i udbytteskat. Dette er noget, I som forældre selv skal indberette til SKAT.

Er du i tvivl, om det er registreret korrekt eller har spørgsmål, skal du kontakte SKAT.

Køb af akkumulerende investeringsforening eller ETF

Køber du en akkumulerende investeringsforening (betaler ikke udbytte) eller ETF, der beskattes som kapitalindkomst til dit barn, vil barnet blive beskattet hvert år af værdistigningen.

Da akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er (som ikke fremgår af SKAT’s positivliste der beskattes som aktieindkomst) bliver beskattet som kapitalindkomst, kan barnet benytte sit frikort.

Er frikortet ikke allerede fuldt udnyttet, kan barnet få en skattefri gevinst af sine investeringer.
Det kan være yderst fordelagtigt frem for 27 eller 42 procent i beskatning, som der ellers skal betales af aktiegevinster.

Du bør derfor overveje at investere dit barns opsparing i investeringer, der er beskattet som kapitalindkomst, så længe dit barns frikort ikke er udnyttet.

Spørgsmål vi ofte modtager hos Nordnet

Q: Kan jeg som mindreårig under 18 år selv handle fra mit depot?

A: Nej, det skal dine forældre, eller den der har fuldmagt til depotet. Du kan som mindreårig selv følge med i investeringerne og logge ind på Nordnets platform og app. Du kan derfor selv udforske mulighederne for investering og drøfte med dine forældre, når der skal handles.

Q: Som bedsteforældre: Hvordan opretter vi et depot og handler til vores barnebarn?

A: Du kan læse mere om, hvordan du opretter et depot, og hvordan du får fat i en fuldmagt til en mindreårig her. Der skal nemlig oprettes et depot, som forældre/værger underskriver. På den måde giver de fuldmagt til, at du som bedsteforældre kan handle på depotet.

Q: Hvad er forskellen på et depot for mindreårige hos Nordnet og en almindelig børneopsparing?

A: Ved et depot for mindreårige hos Nordnet kan du frit vælge mellem alle værdipapirer på Nordnets platform, hvad end du ønsker at handle med aktier, investeringsforeninger eller noget helt tredje.
Der er dertil ingen grænse for ind- og udbetalinger. Du kan altså frit investere det ønskede beløb og trække pengene ud, når du ønsker det.

En traditionel børneopsparing kan derimod kun oprettes, indtil barnet er fyldt 14 år og skal udbetales senest ved barnets 21 års fødselsdag. Der kan indbetales 6.000 kroner årligt af enten forældre eller bedsteforældre, dog kan der maksimalt indbetales 72.000 kroner for hele perioden. Opsparingen vil være låst for udbetaling, indtil det valgte år for udbetaling nås.

Der vil typisk være begrænsning på, hvad en traditionel børneopsparing kan investeres i. Det kan eksempelvis være i udvalgte værdipapirer eller bankernes puljeordninger.

Hos Nordnet har du tilmed ikke gebyrer for opbevaring, hvilket vil sige, at du kan investere i udenlandske værdipapirer og opbevare dem i depotet uden de ekstra omkostninger, som du normalt må betale i en bank. På den måde er der mere tilovers til dit barn.

Mange banker tager gebyr for opbevaring af udenlandske værdipapirer, som eksempelvis ETF’er. Hos Nordnet har vi ingen omkostninger ved opbevaring af udenlandske ETF’er.

Kort sagt: ingen begrænsning for investeringer via Nordnet, ingen opbevaringsomkostninger og mulighed for 0 kroner i kurtage via Månedsopsparingen.

Anm: Ovenstående er ikke en anbefaling om at købe eller sælge aktier eller andre værdipapirer. Historiske afkast og eksempler på afkast er ikke lig med fremtidige afkast.

Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Artiklen/blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Omtalen af de konkrete værdipapirer og investeringer er ikke en anbefaling vedrørende disse og er ikke tilbud eller opfordring til tilbud om køb eller salg.

Nordnet yder ikke skatterådgivning, og dette skal alene ses som vejledning. Det er op til dig som investor at sikre den korrekte beskatning af dine investeringer. Nordnet kan ikke holdes ansvarlig for investeringer som følge af handler ud fra ovenstående information. Er du i tvivl og har spørgsmål, skal du kontakte SKAT eller revisor.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer