Spring til hovedindhold

Lær teknisk analyse i fire enkle trin: Formationer

Dette indlæg er markedsføring.

En formation er en samling af modstands- og støttepunkter, der opstår som følge af korrektionsbevægelser i en trend. Læs, hvordan Investtech bruger værktøjet her i fjerde del af serien om den tekniske analysemetode.

Dette indlæg er skrevet af Investtech og beskriver deres tilgang og metode. Investtech blev grundlagt i 1997 og er et førende skandinavisk selskab inden for adfærdsbaseret finans og teknisk aktieanalyse.

Interessen for teknisk analyse er steget kraftigt i takt med brugen af internettet og den øgede investeringslyst blandt private investorer. Analysemetoden var tidligere forbeholdt de professionelle investorer, fordi det var både dyrt og vanskeligt at få adgang til data og programmer til brug for teknisk analyse. Med udbredelsen af internettet er sådant materiale nu mere eller mindre tilgængeligt for alle.

Du kan læse introduktionen til teknisk analyse her.

Inden for teknisk analyse er fire begreber og modeller centrale. Vi har tidligere beskrevet to af dem:

  1. Trends
  2. Støtte og modstand
  3. Formationer
  4. Volumen

Dette indlæg handler om tredje trin. Vi vender tilbage til det fjerde og sidste trin i næste artikel i serien.

Trin 3: Formationer

Hvad er en formation?

En formation er en samling af modstands- og støttepunkter, der opstår som følge af korrektionsbevægelser i en trend. Modstands- og støttepunkterne danner tilsammen et mønster i kursgrafen, som har en bestemt visuel form.

Når kursen har dannet en formation, indikerer det, at tankemåden og psykologien hos investorerne i markedet er i en bestemt tilstand. Det kan forudsige det kommende handlingsmønster hos investorerne, og det er dermed muligt at kunne sige noget om den fremtidige kursudvikling.

Den forventede minimumskursændring er lig med formationens højde målt i procent. En formation, der udvikles mellem 100 og 110 kr., og som brydes i opadgående retning, giver altså et signal om, at aktien skal stige videre til 121 kr. (10% op) eller højere. Dette skal ske i løbet af en tidsperiode, som er lige så lang som formationen.

Formationer giver stærke købs- og salgssignaler, når de brydes. Derfor er identifikation og handel baseret på disse noget af det bedste, vi kan gøre inden for teknisk analyse. En forskningsrapport fra Investtech viser fx, at aktier med købssignaler fra rektangelformation i gennemsnit har klaret sig signifikant bedre end markedet de kommende måneder. Ved at følge disse signaler har man kunnet opnå et årligt afkast langt højere end markedet som helhed.

Et signal fra en formation bliver forstærket, hvis volumen samtidig øges, og den bliver svækket, hvis volumen aftager. Det er dermed vigtigt at holde øje med volumen, men det kommer vi tilbage til i næste artikel.

Nogle gange slår formationer ikke til, og vi får såkaldte falske signaler. Hvis vi derefter får et brud på modsatte side af formationen, vil det være et meget stærkt signal i modsat retning.

Hoved-og-skuldre-formationer

Som navnet indikerer, danner hoved-og-skuldre-formationer en figur, som ligner et hoved på to skuldre, se figur 13. Højre og venstre skulder skal ideelt set være lige store, og halslinjen, som forbinder dem, skal være mest mulig horisontal. Volumen skal være høj ved den første top, aftagende ved hovedet og lav ved dannelsen af højre skulder. Når halslinjen brydes, og salgssignalet udløses, skal volumen øges.

Salgssignal fra hoved-og-skuldre-formation

Figur 13. En idealiseret hoved-og-skuldre-formation. Aktiekursen i sort, støtte- og modstandslinje i rødt. Sådanne formationer optræder ofte som afslutning på stigende trends. Brud ned på den røde halslinje giver et kraftigt signal om videre nedgang, specielt hvis volumen samtidig øges.

Vender vi en hoved-og-skuldre-formation på hovedet, får vi en omvendt-hoved-og-skuldre-formation. Sådanne formationer varsler indledningen til stigende trends og giver kraftige købssignaler. Nedgangssiden vil samtidig være begrænset ved, at der er god støtte ved halslinjen ved korrektioner tilbage.

Figur 14. (c)Investtech.dk. DFDS ligger i en faldende trendkanal på mellemlang sigt. Aktien har nået objektivet ved 261 efter brud på en hovede-og-skuldre-formation i november 2021. Kursen er nu steget noget igen, men formationen indikerer videre nedgang. Volumentoppe og volumenbunde korresponderer dårligt med toppe og bunde i kursen. Dette bekræfter trendbilledet.

Dobbelt-toppe og dobbelt-bunde

I lighed med hoved-og-skuldre-formationer er der dobbelt-top- og dobbelt-bund-formationer, som varsler trendvending. Geometrisk er disse formationer ganske enkle, og de optræder hyppigere end hoved-og-skuldre-formationer. De anses for at give noget mindre signifikante signaler, men kan alligevel ofte forudsige meget stærke kursbevægelser.

En dobbelt-top-formation varsler vending fra en stigende trend til en faldende trend. Når kursen bryder ned gennem støtten udløses et salgssignal, og videre nedgang indikeres. Hvis volumen imidlertid falder ved bruddet og ikke stiger, som det skal, så har vi ofte at gøre med et falsk brud. Det er noget, vi ofte har set i det langsigtede stigende marked, vi har haft de seneste år.

Salgssignal fra dobbel-top-formation

Figur 15. En idealiseret dobbelt-top-formation. Sådanne formationer varsler indledningen til en faldende trend og giver ofte meget gode salgssignaler. Læg mærke til, at volumen skal stige, samtidig med at formationen brydes.

Modsat vil en dobbelt-bund-formation signalere indledningen til en stigende trend, hvilket er vist i figur 16.

Figur 16. (c)Investtech.dk. En dobbelt-bund-formation i norske Subsea 7 giver købssignal tidligt i marts 2022 (se grøn pil). Det varsler indledningen til en stigende trendkanal. Lige efter signalet reagerer kursen tilbage, og investorer får en ny chance for at komme med.

Rektangel-formationer

I rektangel-formationer går kursen op og ned mellem en støttelinje og en modstandslinje, se figur 17. Støtte- og modstandslinjerne skal så vidt muligt være parallelle og horisontale. Jo længere kursen har bevæget sig mellem disse, og jo flere gange den har berørt linjerne, jo stærkere signal gives, og jo stærkere kan vi regne med, at den efterfølgende kursbevægelse bliver.

Købssignal fra rektangelformation

Figur 17. En idealiseret rektangelformation. Der udløses et købssignal, når kursen bryder op gennem modstandslinjen. Hvis vi i stedet får brud ned gennem støttelinjen, udløses der et salgssignal.

Rektangelformationer kan optræde i trends og bekræfte fortsættelsen af trends. Rektangelformationer kan imidlertid også varsle trendvending. Det vil være tilfældet, hvis en stigende trend ender med brud ned på en rektangelformation, eller en faldende trend ender med brud i opadgående retning.

Samtidig med at kursen bryder ud af en rektangelformation, skal volumenen helst øges. Hvis det ikke sker, anses signalet mindre pålideligt. Nogle gange vil kursen reagere tilbage til formationen efter et brud – gerne med lav volumen. Da vil man have en god mulighed for at komme ind i aktien på en gunstig kurs.

Hvis rektanglet hælder og er kort, kaldes det et flag, vimpel eller kile. Hvis det hælder og er langt, kaldes det en trendkanal. Udbrud fra sådanne formationer giver de samme signaler som fra rette og horisontale rektangler, men regnes som mere usikre.

Figur 18. (c)Investtech.dk. Nilfisk Holding dannede fra september 2021 til april 2022 en rektangelformation. Den blev herefter brudt ned, og der blev givet et salgssignal. Objektivet ved 156 er nu opnået, men formationen signalerer fortsat udvikling i samme retning. Der er ingen støtte i kursdiagrammet, og en videre nedgang indikeres.

Næste artikel: Volumen

Børsnoterede aktier giver os information om kurs og volumen. Med volumen mener vi antal aktier handlet på børsen, eventuelt udtrykt i værdi i kroner. Volumeninformation giver os mulighed for at bedømme styrken og pålideligheden af en kursbevægelse. Det gøres ved at sammenligne selve kursbevægelsen med udviklingen i volumen.

For mange investorer er volumen uinteressant, så længe den er høj nok, så den enkelte kan købe og sælge aktier i selskaberne. Volumen er imidlertid særdeles vigtig i forbindelse med teknisk analyse af aktier.

Vi ser på volumen i næste artikel i serien.

Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd/signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes her.

Dette materiale er udarbejdet af Investtech.com A/S (“Investtech”) og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling, dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer imaterialet. Investtech har ansvaret for materialets indhold,og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber. Investtech ejer ikke aktier i de omtalte selskaber.

Nordnet offentliggjorde dette materiale første gang den 2. juni kl. 08.00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales imaterialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer