Spring til hovedindhold

Lær teknisk analyse i fire enkle trin: Volumen

Dette indlæg er markedsføring.

Hvordan bruger man information om volumen i teknisk analyse? Det kan du læse om i indlægget her, hvor Investtech forklarer, hvordan de bedømmer styrken og pålideligheden af en kursbevægelse.

Dette indlæg er skrevet af Investtech og beskriver deres tilgang og metode. Investtech blev grundlagt i 1997 og er et førende skandinavisk selskab inden for adfærdsbaseret finans og teknisk aktieanalyse.

Interessen for teknisk analyse er steget kraftigt i takt med brugen af internettet og den øgede investeringslyst blandt private investorer. Analysemetoden var tidligere forbeholdt de professionelle investorer, fordi det var både dyrt og vanskeligt at få adgang til data og programmer til brug for teknisk analyse. Med udbredelsen af internettet er sådant materiale nu mere eller mindre tilgængeligt for alle.

Læs vores introduktion til teknisk analyse her. Inden for teknisk analyse er fire begreber og modeller centrale:

  1. Trends
  2. Støtte og modstand
  3. Formationer
  4. Volumen

Dette indlæg handler om det fjerde og sidste trin.

Trin 4: Volumen

Børsnoterede aktier giver os information om kurs og volumen. Med volumen mener vi antal aktier handlet på børsen, evt. udtrykt i værdi i kroner.

Volumeninformation giver os mulighed for at bedømme styrken og pålideligheden af en kursbevægelse. Det gøres ved at sammenligne selve kursbevægelsen med udviklingen i volumen. For mange investorer er volumen uinteressant, så længe den er høj nok, så den enkelte kan købe og sælge aktier i selskaberne. Volumen er imidlertid særdeles vigtig i forbindelse med teknisk analyse af aktier.

Volumenudvikling skal følge kursudvikling

En analyse af bevægelserne i kursgrafen bør altid kombineres med en analyse af omsætningsvolumen. Volumen skal i denne forbindelse forstås relativt. Vi skal altså se på, hvordan volumen i en bestemt aktie udvikler sig over tid. Det drejer sig altså ikke om, hvorvidt der er en høj eller lav volumen i forhold til antal aktier i selskabet.

Vi skal også hele tiden huske på, at dét, vi som investorer leder efter, er ændringer, som kan fortælle os om en kommende trendvending. Vi bør være specielt opmærksomme på forhold mellem kurs og volumen, som ikke svarer til normalsituationen. Det vil sige det normale forhold i en trendbevægelse.

Som en første grundregel kan vi sige: I en trendbevægelse følger kurs og omsætning hinanden. Når kursen i en stigende trend stiger, stiger omsætningen, og når kursen falder inden for en stigende trend, falder omsætningen (figur 19). Det modsatte er tilfældet i en faldende trend. Når kursen i en faldende trend falder, stiger omsætningen, og når kursen stiger, falder omsætningen. Dette er normalsituationen. Den fortæller os, at trenden, som vi har observeret, stadig er intakt, og vi skal derfor ikke foretage os noget.

Figur 19. Forholdet mellem trend og omsætningsvolumen. Under kurskurven vises grafen for den daglige omsætning som et skraveret område. I en stigende trend skal volumen stige, og når kursen stiger, falder volumen, idet kursen korrigerer tilbage. I faldende trends er det modsat. Der skal volumen stige, når kursen falder.

Unormal volumenudvikling varsler trendbrud

Hvis vi befinder os i en stigende trend og observerer, at omsætningsvolumen falder, mens kursen stadig stiger, så har vi et signal om en mulig trendvending. Hvis kursen derefter begynder at falde under stigende omsætning, og den så stiger igen under faldende omsætning, så har vi en stærk indikation på, at trenden vil vende (figur 20).

Figur 20. Faldende volumen under stigende kurs og stigende volumen under faldende kurs er en indikation på, at trenden vender.

Specialsituationer

Når et stigende eller faldende marked har varet længe, skal vi være særligt opmærksomme på et par vigtige specialsituationer. Disse varsler trendvending, og man kan her komme meget tidligt ind i en langvarig kursbevægelse, hvis man tolker markedet rigtigt.

Hvis vi i en stigende trend får en pludselig og kraftig kursopgang under høj volumen og derefter et pludseligt og kraftigt fald, så har vi et muligt afslutningsrally (figur 21).

Figur 21. Muligt afslutningsrally i en stigende trend. Både kurs og volumen stiger først kraftigt for derefter at falde kraftigt igen. Denne specialsituation varsler en mulig vending til en faldende trend.

I en faldende trend, som har varet længe, kan vi nogle gange opleve, at kursen falder kraftigt under en meget høj volumen. Dette kan skyldes et brud på stop-loss-niveauer eller tvangssalg fra belånte investorer. Hvis kursen så pludseligt vender til en lige så markant stigning, men uden særlig omsætning, er det et tegn på, at vi har haft et ”sell-off”, og trenden vil vende op (figur 22).

Figur 22. ‘Sell-off’ i en faldende trend. Denne specialsituation varsler en mulig start på en stigende trend.

Øget volumen bekræfter købs- og salgssignaler

Figur 23 viser et eksempel på volumenudvikling i forbindelse med et kursmønster. Omsætningen skal normalt følge mønstrets udvikling. Når kursen bryder ud af et mønster, bør omsætningen stige. Det vil forstærke det købs- eller salgssignal, som bliver givet. Hvis dette ikke sker, bør bruddet tillægges mindre vægt, da det ofte kan vise sig at være falskt.

Vi bør også være opmærksomme på volumen ved brud over en markeret trendlinje eller en stærk støtte- eller modstandslinje. Hvis dette sker ved stor omsætning, er det en indikation af, at bruddet er ægte.

Figur 23. Omsætningen bør stige ved brud gennem trendlinjer og ud fra kursmønstre, sådan som fra dette hoved-og-skuldre-mønster.

Figur 23: (c)Investtech.dk. cBrain på mellemlang sigt. Salgssignal fra hoved-og skuldreformation udløst 1. december 2021.

Candlesticks for kortsigtede analyser

For kortsigtede analyser er candlestick-charts et uvurderligt værktøj. Her ser man ganske enkelt på kursspændet gennem dagen og fx på detaljerede støtte- og modstandsniveauer. Det, som er allermest vigtigt her, er imidlertid, hvordan volumen og kurs korresponderer. Vi ønsker at se høj volumen ved stigende kurser og lav volumen ved faldende kurser. Det indikerer, at aktien vil stige videre fremover. Figur 24 viser et godt eksempel.

Figur 24. Et candlestick-chart, der hver dag plottes som en søjle – hvidt for opgang og sort for nedgang. Volumen plottes nede på X-aksen. På dage med kursopgang plottes volumen grønt, mens den plottes rødt på dage med nedgang. Vi ønsker altså, at de grønne søjler skal være høje, og de røde skal være lave. Det vidner om, at der er aktive købere, som styrer kursen, og indikerer en videre positiv udvikling i aktien.

Figur 25. (c)Investtech.dk. Grafen viser cBrain på lang sigt. Læg mærke til volumenudviklingen. cBrain har nu brudt optrenden og reageret kraftigt ned. Volumen har tidligere været høj omkring kurstoppe og lav omkring kursbunde. Dette svækker trendbruddet.

Investtechs forskning viser, at volumenbalance er en nyttig indikator inden for teknisk analyse, men at man bør være varsom under særlige markedsforhold. Læs mere om Investtechs forskning på volumen her.

Disclaimer:
Dette materiale er udarbejdet af Investtech.com A/S (“Investtech”) og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer imaterialet. Investtech har ansvaret for materialets indhold,og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt det omtalte selskab. Investtech ejer ikke aktier i det omtalte selskab.

Nordnet offentliggjorde dette materiale første gang den 16. juni 2022 kl. 12.45.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales imaterialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer