Spring til hovedindhold

Maj Invest om kunstig intelligens: Zoom ud og se på hele værdikæden

Dette indlæg er markedsføring.

Kunstig intelligens er kommet for at blive og vil sandsynligvis være et tema i markedet i lang tid fremover. Maj Invest sætter fokus på værdikæden bag kunstig intelligens, når de skal vælge aktier til fonden Vækstaktier.

Kunstig intelligens, også kendt som AI, er i øjeblikket det absolut mest dominerende tema på det globale aktiemarked. Temaet har sådan set eksisteret ganske længe, men var indtil sidste år ikke været konkret nok til, at det for alvor betød noget i fortællingen om markedet eller enkelte selskaber.

I dag fylder AI enormt meget og er så dominerende, at vi formentligt skal tilbage til internettets kommercielle fremkomst i slutningen af 1990’erne for at finde et tema med en tilsvarende vægt. Nedenstående graf viser meget godt, hvordan interessen for AI er eksploderet.

Kilde: Bloomberg og Maj Invest. Optælling inkluderer foruden AI yderligere 16 synonymer som ChatGPT, LLM, Deep Learning og lignende.

Betydningen af AI som tema ændrede sig for alvor med introduktionen af ChatGPT, der med sin imponerende evne til at forstå naturligt sprog åbenbarede, at AI-teknologien er kommet så langt, at den er klar til at spille en egentlig rolle i vores hverdag, både arbejdsmæssigt og i vores fritid. Hvor de fleste nye produkter repræsenterer marginale forbedringer til ting, vi allerede kender som forbrugere, var der her tale om noget helt nyt, der kan noget helt andet, end vi har været vant til. Igen ligger sammenligningen med internettet lige for.

Nvidia i fokus

Da det amerikanske chipselskab Nvidia i maj offentliggjorde sit regnskab for årets første kvartal, gik temaet så at sige fra at være stort til enormt. Nvidia, hvis GPU-chips udgør ”hjernen” bag store sprogmodeller som f.eks. ChatGPT, opdaterede nemlig sine forventninger til salg og indtjening i en grad, der gjorde, at de 58 aktieanalytikere, der følger selskabet, i gennemsnit måtte opjustere deres forventninger til salg og indtjening med henholdsvis ca. 40 pct. og 70 pct. En sådan positiv afvigelse fra den vækstrate, som markedet forventer for et stort og velanalyseret selskab som Nvidia, er ganske uhørt og var yderligere benzin til en aktiekurs, der allerede inden regnskabet var fordoblet i forhold til tidspunktet for lanceringen af ChatGPT.

Kilde: Bloomberg og Maj Invest. Kurserne er indekseret med kursen 01.11.2022 = 100.

Med det vi ved om AI i dag, står det klart, at teknologien vil komme til at få stor betydning. Kunstig intelligens vil formentligt medføre grundlæggende forandringer i forhold til, hvordan man løser en lang række opgaver, både som privat forbruger og i virksomheder. Dermed vil det med meget høj sandsynlighed også være katalysator for, at der bliver lavet mærkbart om på indtjeningen i en lang række selskaber. Nogle produkter vil blive udkonkurreret af AI-baserede løsninger, mens andre vil komme til at sætte sig på indtjeningen i stedet.

Måske bliver betydningen på niveau med internettet, der grundlæggende forandrede vilkårene for kommunikation mellem mennesker og tilvejebragte helt nye forretningsmodeller som sociale medier, nethandel og streaming. Senere kom smartphonen og spiste størstedelen af markedet for bl.a. kameraer, musikafspillere og vækkeure. Ovennævnte temaer blev begyndelsen på enden for nogle selskaber, men bragte til gengæld nye, succesfulde virksomheder frem i lyset. Amazon, Apple og Netflix er åbenlyse eksempler, og disse virksomheders aktier har præsteret enorme stigninger over de sidste 10 år.

Kilde: Bloomberg og Maj Invest. Målt indtil den 01.06.2023.

Risikabel jagt på ”den næste” Amazon

Den markante udvikling betyder, at investorer naturligvis leder efter ”den næste” Amazon eller Netflix til deres portefølje, hvilket i sig selv ikke er svært at forstå.

Hvad man imidlertid også skal holde sig for øje, er, at der ligeledes er mange eksempler på selskaber, der blev udset som vindere i nye teknologier, men som slet ikke levede op til forventningerne. De første og mest iøjnefaldende ender ikke altid med at være de bedste.

Warren Buffett har eksemplificeret denne pointe ved at pege på den amerikanske bilindustri, hvor der ud af mere end tusinde fabrikanter i den tidlige del af 1900-tallet endte med kun at eksistere tre i 1990’erne (der senere i øvrigt måtte reddes fra konkurs af den amerikanske stat i forbindelse med finanskrisen). Havde man dengang købt en aktie i hver af disse spændende nye selskaber i en industri, der stod foran en enorm vækst over flere årtier, ville man have tabt mere, end man tjente.

Som det kan ses herunder, er der også mere nylige eksempler på selskaber med gode historier, der efterfølgende endte med at tabe meget store dele af deres værdi. Listen viser de 20 bedste amerikanske aktier i 2020 samt forskellen på den nuværende aktiekurs ift. den foreløbige top. Bortset fra Tesla, der ligger godt og vel 30 pct. under sit all-time-high, er alle aktierne faldet tæt på 50 pct. eller mere, mens det overordnede amerikanske marked er mindre end 10 pct. fra sin foreløbige top.

Kilde: Bloomberg og Maj Invest.

AI-perspektivet for investorerne i dag

Hvordan kommer AI præcis til at indvirke på vores liv om 10 år? Hvilke nye serviceydelser er blevet dominerende, på bekostning af det vi kender i dag? Hvem har den bedste teknologi til at levere disse serviceydelser? Er man i stand til at forudsige svaret på disse spørgsmål, vil man utvivlsomt kunne klare sig godt på aktiemarkedet, ligesom de tidlige investorer i de succesfulde internetselskaber nævnt ovenfor.

Historisk har det imidlertid vist sig svært at ramme rigtigt fra starten af en ny teknologi, og vi vil argumentere for, at det giver mere mening at stille sig selv lettere, men fortsat relevante spørgsmål.

I tilfældet med AI kunne et fornuftigt spørgsmål f.eks. være, hvilke input der skal til for at producere kunstig intelligens? En stor sprogmodel som ChatGPT skal oplæres gennem massive mængder data, der bliver registreret og kategoriseret, indtil modellen er i stand til at mønstergenkende på et niveau, der gør den i stand til at svare meningsfuldt på et spørgsmål fra et menneske. Denne ”træning” kræver stor computerkraft og dermed også brug af et stort antal avancerede mikrochips. Nvidia leverer essentielle chips til denne proces. Men der er også en række andre selskaber, der sandsynligvis vil kunne nyde godt af det øgede behov for beregningskraft.

I Maj Invest Vækstaktier investerer vi aldrig i et selskab, fordi vi skal have eksponering mod et givent tema. Vores udgangspunkt er altid at lede efter selskaber, hvor vi mener, at der er et attraktivt forhold mellem pris og potentiale for langsigtet indtjeningsvækst. Og hvis vi ikke kan identificere et sådant selskab inden for en given branche, holder vi os hellere væk.

I vores nuværende portefølje mener vi imidlertid, at vi har en betydelig eksponering mod AI gennem investeringer i den værdikæde, der ligger bagved de store sprog- og billedmodeller som ChatGPT, Midjourney og Dall-e, som i øjeblikket går deres sejrsgang på internettet. Vores eksponering kommer bl.a. gennem selskaber, der er førende på beregningskraft gennem skyen som Amazon, Microsoft og Alphabet. I takt med at der skal trænes flere AI-modeller, vil efterspørgslen efter denne beregningskraft stige. Derudover har vi en håndfuld investeringer i selskaber, hvis produkter er helt og aldeles afgørende for, at der overhovedet kan produceres den type chips, som Nvidia udvikler. Vi har i skrivende stund ikke Nvidia i porteføljen.

Produktionen af avancerede mikrochips kræver store mængder af avanceret udstyr, som kun få selskaber er i stand til at producere. Værdikæden er således præget af selskaber, der hver især har høje markedsandele inden for deres felt, og som derfor er i stand til at opnå høje marginer. De trækker færre overskrifter, men koster til gengæld også betydeligt mindre end de få aktier, som investorerne i øjeblikket er allermest begejstrede for. I tabellen herunder ses forventede vækstrater, gennemsnitlig kapitalforrentning samt estimeret P/E for et udpluk af aktierne i porteføljen samt tilsvarende tal for Nvidia.

Kunstig intelligens er kommet for at blive og vil sandsynligvis være et tema i markedet i lang tid fremover. Under voldsomme teknologiske nybrud viser historien, at de aktier, som på overfladen i dag ligner fremtidens vindere, også risikerer at skuffe fælt. Derfor er vi i Maj Invest Vækstaktier meget opmærksomme på ikke at deltage i en gætteleg, men i stedet foretage grundige analyser af hele værdikæden bag kunstig intelligens.

Kilde: Bloomberg og Maj Invest. Værdierne er sat ift. selskabernes regnskabsår, som i nogle tilfælde er anderledes end kalenderårene.

Ansvarsfraskrivelser:

Dette præsentationsmateriale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (“Maj Invest”).

Præsentationsmaterialet er alene udarbejdet som informationsmateriale. Præsentationsmaterialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument.

Præsentationsmaterialet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Præsentationsmaterialet er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, præsentationsmaterialet giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Præsentationsmaterialets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning.

Præsentationsmaterialet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af præsentationsmaterialet, herunder eventuelle tab.

Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Invest kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i præsentationsmaterialet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i præsentationsmaterialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest, og Maj Invest honoreres herfor.

Vurderinger i præsentationsmaterialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i præsentationsmaterialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.

Præsentationsmaterialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Præsentationsmaterialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests tilladelse, andet end i det omfang det er nødvendigt til andre personer inden for samme organisation.

Materialet er produceret af Maj Invest og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Nordnet tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af Maj Invest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder.

Nordnet er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Nordnet anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Nordnet modtager provision fra Maj Invest. Se alle satser her.

Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation.Informationen findes på majinvest.dk.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer