Rentetorvet

Du kan investere i et bredt udvalg af renteprodukter hos Nordnet. Med værktøjet herunder får du overblik over forholdet mellem risiko og afkast for de forskellige kategorier. Vælg opsparingshorisont samt forventet afkast & risiko, så vil du se, hvilke produkter, der passer til dine kriterier.

Uanset om du vil investere i rentefonde, Rente-ETF'er eller virksomhedsobligationer, er det vigtigt, at du læser faktabladet med den centrale investorinformation for få viden om, hvilken kreditvurdering eller rating, som de underliggende obligationer i fondene har.

Find den rette renteplacering

Ønsket opsparingshorisont
år
0-1
3+
1-3
Forventet afkast og risiko
afkast
Lav
Høj
risiko
Placeringsalternativer

Rentefonde

En rentefond investerer i værdipapirer med fast rente. Der investeres i værdipapirer, der giver en fast rente. Den mest almindelige form for rentefond er en obligationsfond, også kaldet en obligationsafdeling i en investeringsforening.

Læs mere

Rente-ETF'er

Rente-ETF'er er børshandlede fonde, som fokuserer på rente- og obligationsmarkederne. Fondene giver mulighed for at investere i markeder, som du ofte ikke har adgang til via danske investeringsforeninger.

Handel

Obligationer

Nordnet tilbyder handel med obligationer via mægler. Du kan blandt andet investere i obligationer udstedt af realkreditinstitutter, banker og virksomheder.

Læs mere

Opsparingskonto

.

-  0,05 %
Læs mere

Denne guide til investeringer skal ikke opfattes som investeringsrådgivning, men som en guide til at navigere i udvalget af renteprodukter hos Nordnet. De produkter, som præsenteres af guiden er ikke udvalgt med udgangspunkt i, hvad der er passende for dig som investor og baseres heller ikke på dine personlige omstændigheder. Ved at klikke på et af alternativerne herover, linkes du til Nordnets udvalg af produkter inden for den respektive kategori. Eventuelle præsenterede produkter har ingen sammenhæng med denne renteguide.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.