Spring til hovedindhold

C25 i dag vs. marts 2020: Vi er stadig et stykke fra corona-kraterets bund

C25-indekset er faldet tæt på 25% i år. Per Hansen zoomer ind på faldet sammenlignet med tiden efter 2020. Det afslører store udsving, stort fald, hvor dybt aktiekrateret var i 2020 og en meget stor kurspolarisering.

C25-indekset er faldet tæt på 25% i år. Det er en meget stor nedtur, som kommer efter en meget stor optur, og vi er stadig langt fra coronaens lavpunkt. Her zoomer jeg ind på årets fald sammenlignet med tiden efter 2020. Det afslører både store udsving, stort fald, hvor dybt aktiekrateret var i 2020 og en meget stor kurspolarisering. Det er nemlig, når markedet befinder sig i ekstremerne, at de store muligheder opstår – men det er også her, risikoen for at begå fejl er betydeligt større.

C25-indekset er siden årets start faldet med tæt på 25%, som man kan se på figuren her:

Udviklingen i OMX C25, 1 år, per 22/9 2022.

Udviklingen i OMX, C25, 1 år, pr. 22/9 2022. Kilde: nordnet.dk.

De store kursfald skyldes i al væsentlighed en kombination af rigtig mange faktorer:

  • Tiden med store penge- og finanspolitiske stimulanser er ovre.
  • Renterne er nu ikke længere lave og faldende.
  • Prisstigninger og inflation spiser af forbrugernes købekraft i så stort et omfang, at det hæmmer privatforbruget.
  • Det kræver overordnet set formentlig en hård global vækstafmatning og recession at få prisstigningerne ned på de ønskede 2%. Kombinationen af inflation og pengepolitiske stramninger er ny og ”hård kost” for investorerne.
  • Krigen i Rusland/Ukraine betyder meget høje naturgaspriser, særligt i Europa, og krigen er i sig selv med til at trække Europa ned i recession.

Sagt på en anden måde: Alt er radikalt forandret i 2022 i forhold til ikke kun 2021, men i forhold til hele perioden siden finanskrisen for 13 år siden.

C25-stigning på 50% siden lavpunkt i marts 2020!

Det kan umiddelbart lyde, som om der er lavet en regnefejl, men den er god nok. Den gennemsnitlige værdi af de danske aktier er steget med 50% (pr. 22/9 2022), siden det coronaudløste lavpunkt i marts 2020. Udviklingen er især drevet af meget store stigninger i A.P. Møller Mærsk, Jyske Bank, Genmab og Novo Nordisk, som alle er steget med mere end 100%. Bedst er det gået for A.P. Møller Mærsk, hvor de voldsomt stigende fragtrater har betydet en ekstrem indtjeningsfremgang, som formentlig ikke vil blive overgået i mange årtier frem.

Holder elastikken til springet?

Jeg er, indrømmet, også blevet overrasket over, hvor meget aktierne er steget. Aktier er den polariserede del af den virkelige økonomiske verden, hvor risikopræmien i op- og nedturen giver sig ekstremt meget mere, end man lægger mærke til og kan huske. Når man som investor tænker, at en aktie er faldet tilstrækkeligt og meget, sker det ikke sjældent, at kursen giver sig yderligere nedad og viser sig ligeså fleksibel som elastikken i et bungy jump.

Det var det, der skete i 2020, da hele verden lukkede ned i februar/marts, og aktierne lynhurtigt kom kursmæssigt ”på plads” og afspejlede den nye virkelighed. Udgangspunktet var taknemmeligt. Når det går så hurtigt nedad, undrer man sig på vejen ned over, hvor meget kursen giver sig, og til sidst bliver man i tvivl om, hvorvidt elastikken kan holde!

OMXC25-aktiers afkast med indeks 17/03/2020:

Figuren viser udviklingen i OMX C25 samt enkeltaktier fra 17/3 2020 til 22/9 2022. Kilde: nordnet.dk.

A.P. Møller Mærsk sejler som en speedbåd

Mange vil vide, at A.P. Møller Mærsk-aktien er faldet med 40% i år. Alligevel er Mærsk den aktie, som er steget mest. Det kan man se på den samlede udvikling siden lavpunktet for 2,5 år siden i figuren ovenfor. Det viser, hvor forvirrede forsyningskæderne har været med fragtrater, som har været helt ekstremt høje. Kombinationen af covid-19 og den cykliske eksponering har været en ekstrem drivkraft. Se venligst artiklen her for yderligere: Sejlturen tilbage fra Fantasia forvirrer investorerne

En helt forvandlet Jyske Bank

Der er sket ting og sager i Jyske Bank de seneste 2,5 år. Udgangspunktet i 2020 var lavt og taknemmeligt, men det er ikke kun det lave startniveau, som har gjort forskellen. En meget mere aktionærvenlig stil, stigende renter, lavere omkostningsforbrug, en opprioritering af forventningsstyring og større ydmyghed over for investorer er gode tiltag, som er blevet belønnet med en kæmpestigning siden 2020.

Novo Nordisk og Genmab med ny energi

Også Novo Nordisk og Genmab, som begge faldt meget og efterfølgende steg meget igen, har været med til at trække OMXC25-indekset gevaldigt op.

Bavarian Nordic med taknemmeligt udgangspunkt

Bavarian Nordic skiller sig også positivt ud med en meget stor stigning og mere end fordobling i perioden. Her er det først og fremmest det taknemmelige udgangspunkt og tiden efter et meget stort kursfald, som gør forskellen. I forbindelse med finansiering af vaccinekøb af GSK foretog Bavarian Nordic en meget stor kapitaludvidelse, som trykkede aktiekursen helt i bund.

Vestas med ”markedsafkast”

De fleste af os har en fornemmelse af, at Vestas har givet et meget dårligt afkast. Forskellen mellem opfattelse som godt/dårligt afkast er meget relateret til en række kursmæssige ”mellemtider”. Siden marts 2020 har Vestas alt i alt leveret tæt på et ”markedsafkast”. Det er på den ene side lidt overraskende. På den anden side viser det efter et fald på mere end 50% fra toppen, hvor store forventningerne til den grønne omstilling var, og hvor langt op det drev aktierne i løbet af 2020 og starten af 2021.

Ambu: Danmarksmester i nedjusteringer

Ud fra et allerede lavere 2020-niveau skiller Ambu sig ud på den ufede måde. Aktien er blevet halveret fra et faldende niveau. Ambu har siden ledelses- og strategiskiftet i 2019 leveret noget nær negativ danmarksrekord i nedjusteringer.

Meget skuffende udvikling i GN Store Nord, Coloplast og Chr. Hansen

Selskaber som GN Store Nord, Coloplast og Chr. Hansen har ligeledes skuffet stort. For de to sidstnævntes vedkommende skyldes det en kombination af skuffende udvikling og en meget høj prisfastsættelse. GN Store Nord er generelt blevet ramt af flere forskellige forhold. Senest og ikke mindst, at købet af Steelseries var dyrt og mistimet, i det mindste.

Rockwool ikke isoleret fra udfordringer

Rockwool kan kun lige akkurat mønstre et positivt afkast siden lavpunktet i 2020. Selskabet er blevet ramt af ”næsten alle negative faktorer”: Kollaps i grønne aktier, generelt kursfald i 2022, Ruslandsproblematik og høje/stigende energipriser, som gør ondt. Udsigten til faldende ejendomspriser og færre bolighandler fuldender den lange række af årsager til at sælge ud af Rockwool. På lidt længere sigt bør stigende behov for og krav til at holde varme og kulde ud være positiv. Den tid, den mulighed.

Per Hansen, Investeringsøkonom i Nordnet

Risikoelastikken, der giver sig ekstremt meget

Aktiemarkedet er et sted, hvor risikopræmien kan give sig meget over tid. Selv om vi lige nu står med fornemmelsen af et meget stort tab, er det ikke hele sandheden. Jo, for alle de, som ikke har investeret i det danske indeks eller været med i A.P. Møller Mærsk, Jyske Bank, Genmab og Novo Nordisk, men forsøgt selv at vælge sine aktier ud fra individuelle aktiepræferencer uden for benchmark. På indeksniveau har udviklingen været tilfredsstillende, selv om det ikke føles sådan her og nu.

Stigende renter ændrer investeringscasen

Renterne er på vej op, mens økonomien er under afkøling. Investorerne skal på den ene side forsøge at håndtere stigende renter, som både har en betydning for vækst, boligmarkedet og nøgletalsmultiple. Samtidig har centralbankerne travlt med at få nedbragt deres balance igennem tilbagesalg og udløb på obligationer og fået hævet renterne til et niveau, hvor inflationsmålsætningen på 2% igen bliver realistisk.

2022 bliver et dårligt investeringsår

Det er desværre umuligt at undgå, at 2022 bliver et rigtig ”investeringsmøgår”. Ikke kun fordi aktierne er faldet meget, men også fordi obligationsrenterne er steget så meget, at den normalt sikre og formildende del af porteføljen i år også giver et meget dårligt afkast.

2022 er brat omvæltning

Investorerne er i vildrede, nervøse og måske på vej til at miste investeringshumøret og ditto interessen. Det er den naturlige konsekvens af nedturen, store kursfald og den bratte omvæltning. Det nye er ikke kun, at aktierne falder meget, men at også det negative afkastbidrag kommer fra obligationer og stigende renter.

Comeback i 2023 eller først 2024?

I øjeblikket forsøger investorerne at balancere renteudviklingen og recessionsrisikoen. Tilsat de høje energipriser og den desværre uafklarede situation i Ukraine giver det tilstrækkelig stor usikkerhed til, at man ikke med stor overbevisning kan forvente/forudsige et afkastcomeback i 2023. Det kommer måske først for alvor i 2024, når energipriserne, ikke mindst de europæiske gaspriser, igen vil afspejle et marked i balance – eller i mindre ubalance. Det ubehagelige men nødvendige budskab er, at jo mere kurserne falder nu, jo hurtigere kommer vi helt på plads til den efterfølgende optur, som vil komme.

Multiple muligheder for aktiecomeback tryktester utålmodigheden i os alle

Bedre tider kræver tid. Ventetid er noget af det sværeste for investorer. Investeringer og investorer lever i nuet. Der er her og nu mange ”gode” grunde til, at det er gået, som det er gået. Nogle af dem har du læst indledningsvis i starten af det her indlæg.

For at vi med relativ sikker grund kan sige, at fundamentet for en frisk start er godt, holder jeg øje med:

  • Er det sandsynligt, at renterne er toppet ud, eller har investorerne en fornemmelse for, at det er ved at ske? Mit bedste gæt er her og nu, at renterne i USA topper ud før i Europa, og at det sker i løbet af de kommende 3-4 måneder. I Europa kan det tage lidt længere.
  • Nøgletallene bliver dårlige. Måske endda meget dårlige. Det relevante er igen: Er de i en vending?
  • Er energipriserne faldet markant tilbage til noget, som minder om en ligevægt? For oliepriserne er den ligevægt ikke meget langt fra de nuværende niveauer (Formentlig 10-20 USD pr. tønde/Brent). For gasprisernes vedkommende er der tale om en halvering to gange, før vi bare nogenlunde kan hævde, at niveauet er på vej tilbage til noget, som minder om en normalisering. Det svarer til 75% fald og selv der, vil niveauer være højere end det langsigtede gennemsnit.
  • USD-himmelflugt er en global risikomåler. En stærk og stigende USD vidner om aktienedtur. Aktuelt er USD ekstremt stærk svarende til en meget lille risikoappetit. En faldende USD fortæller om investorer, som risikomæssigt vender tilbage mod det langsigtede normale.


Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer. Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
3 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2022-09-27 15:08

I dårlige tider er det bedre at fokusere på at skaffe andele end at skaffe afkast. Tænk at i dag kan du eksempelvis anskaffe dig over dobbelt så mange Nvidia aktier end du kunne for samme pris for 1 år siden. Afkastet skal nok komme med tålmodighed. Vi kan ikke styre kurssvingningerne, men vi KAN styre hvor mange aktier vi ejer.

Gæst
Gæst
2022-09-26 14:10

Er der ikke et større perspektiv her? Måske er vi vidne til enden på NMT? Vi er nogen som håber på det.

Gæst
Gæst
2022-09-26 13:50

Noget at tænke over! Vi glemmer nok Chemometec, der leverede kæmpe vækst og overskud og som i nedgangstider burde klare sig bedre end mange andre!