Spring til hovedindhold

Karakterbogen Q2: Demant, Pandora og Novo Nordisk skinner i let skuffende regnskabssæson

Novo Nordisk, Pandora og Demant er i toppen, mens ISS og Jyske Bank indtager bundplaceringerne. Præstationerne var med en pil nedad. I et marked med kortsigtede og nervøse investorer, bliver der afregnet ved kasse 1.

Novo Nordisk, Pandora og Demant er i toppen, mens ISS og Jyske Bank indtager bundplaceringerne. Præstationerne var med en pil nedad. I et marked med kortsigtede og nervøse investorer, bliver der afregnet ved kasse 1 og givet kursafklapsninger ved utilstrækkelige præstationer. Som noget nyt var regnskabssæsonen præget af lidt for mange middelmådige præstationer.

Novo Nordisk B – Stadig ingen over og ingen ved siden af – 10

Der er stadig ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. De opjusterede forventningerne, og deres overvægt i fedme giver dem sammen med Eli Lilly en stærk position som “par nummer 7” i fedmekapløbet. Umiddelbart før regnskabet offentliggjorde Novo Nordisk langtidsdata, som viser større end ventede positive effekter på hjerte-kar lidelser for overvægtige personer, som ikke er diagnosticerede med diabetes.

Demant – Ny opjustering imponerer stadig – 10

Demant startede 2023 med en solid guidance. De opjusterede hurtigt og løfter igen forventningerne ved halvåret og forventer nu en indtjening på 4-4,4 mia. på EBIT-niveau. Meget stærk eksekvering, som er blevet den gode vane. Demant igen på toppen og med en karakter i top.

Pandora – Hæver guidance og leverer solidt, igen – 10

Pandora gør igen en god figur og efterlader et meget solidt indtryk. Omsætningsforventningerne øges til 3,5% (2-5%). Pandora siger mindre, men gør mere. Gældssætningen er lav, og det giver markant plads til 5 mia. i aktietilbagekøbsprogram, som er ca. 3/5 gennemført. Pandora er et eksempel på “den, der lever stille, lever godt.”

Nordea Bank: Det ventede stærke regnskab, men investorerne tøver – 7

Nordens største bank leverede et nyt godt regnskab, hvor især meget små hensættelser bliver ved med at ”udfordre” forventningerne. På den ene side er det glædeligt, at kunderne enten har en stærk økonomi eller også at Nordea har en god evne til at spotte kundernes betalingsevne. Udfordringen for aktieinvestorerne er den manglende villighed til at købe ind på, at 2023-2025 bliver 3 kanonår med samlet 35-45 % af den aktuelle aktiekurs akkumuleret.

Rockwool B – Bedre profitabilitet og fortsat tilbagegang i omsætning – 4-7

Rockwool opjusterede allerede tidligt sine forventninger til helåret for så vidt angår EBIT margin (fra 10 til 12 %). For første halvår var profitabiliteten på 13,3 %. For helåret forventer Rockwool stadig en omsætningstilbagegang på 10 %. Alle tal summariske og i forhold til tidlig regnskabsjustering den 6/7. Rockwool aflægger regnskab ultimo august 2023

Ambu – Lavere end (for) lille opjustering – 4-7

AMBU startede året bedre end forventet og gav i det mindste håb om, at der senere kunne komme en opjustering af forventningerne til helåret. Den 10. juli (forud for 3. kvartalsregnskabet, der forventes den 31 august) meddelte AMBU, at de på basis af et godt salg af endoskoper (produkter med højere margin) hæver forventninger til indtjeningen fra en EBIT-margin på 3-5% til nu 5-6%. Omsætningsforventningerne fastholdes uændret på 5-8%. En højere karakter kræver omsætningsvækst.

A.P. Møller Mærsk – Regnskab indfrier forventninger, men investorer frygter fremtid – 4-7

Investorerne reagerede negativt på en forsigtig udmelding. På trods af at guidance blev løftet på EBIT- og EBITDA-niveau i midtpunktet, faldt aktien på regnskabsdagen. Det skyldes ikke selve regnskabet, men medfølgende kommentar om, at fragtvolumen vil blive lavere i 2. halvår. Er Kina fortsat vækstudfordret; hvad med Europa og kan den amerikanske forbruger holde dampen oppe? Det er nogle af de faktorer, som investorerne holder øje med sammen med forholdet mellem tonnageudbud og efterspørgsel ind i 2024.

Danske Bank: Den ventede opjustering 4-7

Danske Banks aktiekurs har haft et bemærkelsesværdigt comeback i 2023, drevet af stigende renter og ikke mindst af atderes egenkapitalforrentning, som var den bedste i mange år. Det går fremad og i den rigtige retning, men der er stadig et stykke arbejde at gøre før investorerne varigt køber ind på deres langsigtede målsætning om en egenkapitalforrentning på 13 %.

Genmab: investorerne vælger andre aktier til – 4-7

Genmab løftede sine 2023 forventninger på omsætningsniveau fra 15,35 mia. til 16,0 mia. og på driftsresultat fra 5,05 til 5,25 mia. Genmab bliver ved med at levere på sin platform. Alligevel kniber det med at få ny energi ind i selskabets aktiekurs.

DSV – Et kvartal uden de store overskrifter – 4-7

DSV hævede, som forventet sine forventninger til helåret. Det gav dog ikke aktien medvind på regnskabsdagen, fordi analytikernes forventninger allerede var kørt i forvejen. DSV forbliver prisdisciplinerede, og lader andre om at tage forretninger med en mindre tilfredsstillende profitabilitet.

GN Store Nord – Nedjustering får kurshammeren – 4

GN Store Nord har historisk under nedture trukket store veksler på investorerne, og det spiller sikkert en rolle for den store kursnedtur efter nedjusteringen med en art overfølsomhed over udviklingen de seneste år. Isoleret set var præstationen ikke fænomenal, men heller ikke katastrofalt(d).

FLSmidth & Co – Cementordreindgang vækker konjunkturrisiko – 4

FLS opjusterede sine forventninger til 2023. På selve dagen var det ikke selve regnskabet, men formentlig ikke mindst et markant fald i ordreindgangen i cement, som fik investorerne til at hjemtage gevinster og sende aktien massivt ned. Den nye ledelse fortsætter med at eksekvere, men naturlovene er selv FLS ikke herrer over. Der er stadig lidt vej før indtjeningsmarginen er på det ønskede niveau, og cement vil forblive en udfordring i en overskuelig fremtid. Hård kursmedfart.

Royal UNIBREW lige til øllet – 4

Royal Unibrew leverede meget tæt op af egne forventninger. Investorerne tog meget positivt imod en mindre opjustering på EBIT-niveau, mens omsætningen forventes at være lidt lavere end midtpunktet i det guidede interval. Fornuftigt uden at være prangende.

Ørsted – Investorernes lyst og fokus på grøn omstilling er sat på pause – 4

Ørsted arbejder videre mod den grønne omstilling. Konkurrencen om kontrakter og koncessioner er hård. Det samme gælder om investorernes gunst. Lige meget hvad Ørsted forsøger, synes det at prelle af på investorerne. Forskellen mellem introduktionskursen på 235 og topnoteringen på mere end 5x viser både investorernes begejstring i 2020, men siden også den resignation. Nyeste udfordring er høje koncessionspriser, som stiller Ørsted i en “catch 22”; enten byder de op og må gå kompromis med indtjeningen, eller også forbliver de prisdisciplinerede og må lægge ryg til en ”ikke-kursbefordrende” nyhedsstrøm.

Carlsberg B – 2023 udvikler sig til at være hæderligt – 4

Carlsberg indsnævrede i april intervallet for den forventede udvikling i den organiske vækst fra minus 5% til plus 5% til et interval mellem minus 2% til plus 5%, og siden i forbindelse med halvårsregnskabet til 4-7%. Udviklingen lyder nok lidt bedre, end den er. En del af opjusteringen skyldtes forsigtig guidance og ny CFO. Opjustering skyldes mest af alt prisjusteringer. Carlsberg er gode til at tilpasse sig og til at skrue op og ned for deres markedsføringsindsats, hvis pengene og økonomien er til det.

Novozymes B – Investorerne håber på, at fusionen kan forløse potentialet – 4

Væksten præciseret lidt ned fra tidligere 4-7% til nu 4-6% for året med en acceleration i 2. halvår. Lidt af hvert i regnskabet. Fornuftigt men ikke prangende. Vækst i adstadigt tempo. Prisfastsættelse uændret høj. Investorerne forbliver i ”vent-og-se” modus forud for fusionen med/overtagelsen af Chr. Hansen i 4. kvartal 2023 eller begyndelsen af 2024. Kurstriggere er der desværre ikke her og nu.

Vestas Wind Systems – Fastholder forventninger, men fortsat svære markedsvilkår – 4

Vestas forbliver den bedste elev i den dårlige indtjeningsklasse. Forventningerne blev fastholdt. Vestas bliver om ikke mere serviceminded, så fylder servicedelen med den gode og ret konstante EBITmargin på ca. 22 % heldigvis lidt mere. 2025 målsætningen om 10 % profitabilitet er enten langt væk eller også tør investorerne ikke købe ind på, at den bliver til virkelighed. Resultatet er en aktiekurs, som driver rundt sammen med håbet om mere havvind.

Netcompany Group – Investorerne mangler en guidance de tør investere efter – 4

Der er garanti for ekstreme kursudsving, når Netcompany aflægger regnskab. Det er et forhold, som jeg har påpeget efterhånden for mange gange. 2. kvartal var ingen undtagelse. Forventningerne fastholdes. Danmark skuffer, mens udlandet overrasker positivt. Omsætningsvækst er over målsætning og svarer til antallet af nye rekrutteringer de seneste 12 måneder. Profitabiliteten derimod var lidt skuffende. Der var gode forklaringer på afvigelsen i indtjeningsevnen, men investorerne køber den ikke. Hermed endnu en opfordring til Netcompany om at lære investorerne mere om selskabets periodevise udsving, m.v.

Tryg – Skuffende skadesudvikling og styrtdykkende valutaer giver modvind – 4

Har aflagt kvartalsregnskab præget af en lidt skuffende skadesudvikling. Samtidig giver styrtdykkende NOK og SEK gedigen kortsigtet valutamodvind. Både for så vidt angår bundlinjeresultatet i DKK, men også fordi svækkede valutaer præger præmieudviklingen i DKK. Tryg fastholder deres 2024 målsætning om et forsikringsteknisk resultat på 7,2-7,6 mia. DKK.

Coloplast – Let skuffende og forude venter stadig en kapitaludvidelse – 4

Coloplast leverede lidt skuffende og i en regnskabssæson, hvor skuffelserne er blevet straffet meget hårdt, er forskellen mellem succes og fiasko meget lille. Forud venter formentlig stadig en mindre kapitaludvidelse til finansiering af det islandske køb indenfor sårpleje. Investorerne har indtaget en vent-og-se attitude.

Jyske Bank – Kunne ikke finde svensknøglen til udlodning – 0-2

Jyske Bank har opjusteret 3 gange hidtil i 2023, og fastholdt sine forventninger om en EPS på 70-80,- og et nettoresultat på 5 mia. (4,7-5,3) Det er dog ikke derfor karakteren havner på 0-2. Det skyldes derimod, at der ikke kom en udlodning enten som interimsudbytte og/eller initiering af et aktietilbagekøbsprogram. 2023-2025 vil Jyske Bank, jævnfør konsensus, indtjene op imod halvdelen af aktiekursen, og prisfastsættelsen er meget lav.

”Alt godt kommer til den, som venter” hedder et mundheld, og udlodningen skal nok komme på et tidspunkt, men forskellen mellem 0-2 og 4-7 på karakterskalaen er netop de penge, som skal finde vej tilbage til investorerne. Det bør komme ved den næste mulighed efter 3. kvartalsregnskabet.

ISS – Fransk exit giver granatchok, lommesmerter og usikkerhed 0-2

ISS regnskab blev helt overskygget af, at de valgte at rive det franske plaster helt af. ISS er for små i Frankrig, hvor det generelt er svært at manøvrere. På overfladen blev forventningerne løftet, men aktiens styrtdyk fortæller, at fortiden har vakt spøgelser til live. Alt andet lige bør 2024/2025 eksklusive Frankrig se mere profitabel ud, men investorerne var uforberedte på strukturelle udfordringer, størrelsen og timingen heraf. De havde håbet på løftet omsætning og indtjening og gode nyheder om cash flow. Et dramatisk kursfald handler om (mis)tillid og stor nervøsitet.

Samtidig er det nok en regulær overvejelse værd om ikke bestyrelsen har ”bedt” den afgående direktør fjerne en plet på gulvtæppet for at forhindre, at den nye CEO skal starte med at skulle bøde for den plet, som har været der længe. Jacob Aarup-Andersen har 2 gange efter regnskabet købt flere aktier. Prisfastsættelsen er ekstremt lav, men tilliden skal genopbygges.

Bavarian Nordic – Der mangler kurstriggere – n.a. (regnskab den 23. august)

Bavarian Nordic hævede primo august siden forventninger til 2023 til en omsætning på 6,9 mia. og en EBITDA på 2,3 mia. i forbindelse med præsentationen af gode data fra Chikungunya. Investorerne har haft svært ved at ryste juli skuffelsen med hensyn til RSV af sig. Der mangler positive kortsigtede kurstriggere, tænker investorerne. Fremtiden er stadig mindre binær, men mere stabilitet kommer naturligvis med en pris. Fortsat obstruktiv stor shortandel vidner om investorskepsis om investeringscase.

SelskabHvad skete?Vurdering
AMBUOpjusteringSalgsvækst mangler
GN Store NordOmsætningsnedjustering til +2 til minus 4 %Mindre nedjustering rammer aktien meget hårdt
DemantNy opjustering til 4-4,4 mia. EBITMeget solid udvikling – flot
PandoraOpjustererImponerende udvikling
FLSmidthPositiv præciseringHård kursmedfart efter positiv præcisering
Royal UnibrewOpjusterer bundlinien, mens omsætning skuffer letFornuftigt
ØrstedSom forventetDen grønne omstilling er i stå
A.P. Møller MærskOppræciseringMen 2. halvår bliver udfordrende
Carlsberg4-7 % omsætningsvækstPrisforhøjelser driver vækst
Novozymes4-6 vækst nedpræciseringDen ekstremt skuffende kursudvikling fortsætter. Investorerne har resigneret
VestasFastholder forventningerServiceforretning lyspunkt
NetcompanyFastholder forventer, men skuffer på indtjeningenInvestorerne forstår stadig ikke periodevise udsving
RockwoolPositiv marginpræciseringGode til at håndtere markedssvækkelse
TrygSEK/NOK svækkelseHarsk reaktion på regnskab uden vitaminer
GenmabPositiv omsætnings- og indtjeningsræciseringInvestorerne vælger andre aktier til
Jyske BankTal som forventetManglende udlodning giver lav karakter
DSVOpjusteringStram styring i en udfordret tid
Chr. HansenSe under NovozymesSe under Novozymes
Novo NordiskEndnu en ventet opjusteringIngen over og ingen ved siden af
ISSOmsætningsoppræcisering, men....Fransk exit får investorerne til at frygte ”det gamle ISS
NordeaOpjusteringForbeholdne investorer
Danske BankDen ventede opjusteringGod udvikling men mere at gøre
ColoplastLet skuffendeKurstriggere mangler og forude venter kapitaludvidelse
Bavarian NordicHæver forventningerne..Hvad er vækstdriverne?

Kilde: Selskabsmeddelelse + egen tilvirkning

Anm: Tal angivet med ansvarsfraskrivelse og er kun vejledende, og kan ikke anvendes til investeringsformål.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer