Investering i finansielle instrumenter er altid forbundet med en risiko. Den investerede kapital kan såvel stige som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får det investerede beløb tilbage. Historisk afkast garanterer ikke fremtidigt afkast.

Nedenstående er information fra Danish Aerospace Company og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet

Op

Nu kan du investere i dansk rumteknologi med 30 års erfaring

Lige nu giver Nordnet dig mulighed for at tegne aktier i Danish Aerospace Company i forbindelse med selskabets notering på Nasdaq First North i Danmark. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.

Siden 1988 har Danish Aerospace Company udviklet og produceret højteknologisk motionsudstyr, biomedicinsk udstyr til helbredsovervågning og vandfiltreringsudstyr til bemandet rumfart. Motionsudstyret sikrer at astronauternes muskler bliver belastet, på trods af vægtløsheden.

Med mere end 30 års erfaring og vedvarende samarbejde med ekstraordinære referencekunder – herunder de internationale rumagenturer ESA og NASA – har Danish Aerospace Company oparbejdet en unik markedsposition, med eksklusive rettigheder til nøgleteknologier og pending patentansøgninger på de allernyeste teknologier.

Som fast leverandør til hele verdens bemandede og ubemandede rumfartøjer, har Danish Aerospace Company fået opsendt mere end 3 tons dansk udstyr gennem de sidste 30 år.

Klar vækstplan frem mod 2025
Helt fra begyndelsen har Danish Aerospace Company haft en vision om at støtte menneskeheden i at kunne opholde sig langvarigt i rummet. Undervejs er den mission blevet udbygget, fordi der hele tiden tegner sig nye muligheder for, hvordan deres know-how og specialiserede viden også kan bruges til at forbedre menneskers vilkår hernede på Jorden.

I dag er Danish Aerospace Company godt positioneret til at levere og videreudvikle sine gennemtestede produktporteføljer og bringe dem til anvendelse på helt andre markeder.

Positiv indtjening gennem 15 år

Gennem de sidste 15 år har Danish Aerospace Company leveret positiv indtjening og vist sig konkurrencedygtige efter internationale standarder. Fra 2017 – 2018 steg omsætningen fra ca. 14,1 mio. kr. i 2017 til ca. 20 mio. kr. i 2018. En vækst svarende til mere end 40 %. Overskuddet før skat blev på ca. 1,9 mio. kr. mod ca. 1,1 mio. kr. året før.

Med afsæt i den rentable kerneforretning og sin unikke konkurrencemæssige position, har ledelsen lagt en klar strategi frem mod 2025 om at udforske og entrere på disse helt nye markeder og derigennem skalere virksomheden.

Det er den rejse, du som investor kan komme med på, nu.

Tegningsperioden løber fra den 7. – 21. maj.

Fakta

Kort fakta

 

Tegningsskurs

6,42 kr. pr. aktie a nom. kr. 0,10

Værdiansættelse (Premoney)

60 mio. kr.

Tegningsperiode

07.05.2019 – 21.05.2019

Kurtage

0 kr*

Sidste svardag til Nordnet

21. maj 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

21. maj 23:59

Mindste tegning

779 aktier (svarende til en betaling af kr. 5001,18

Forventet første handelsdag

27. maj. 2019

Liste

Nasdaq First North Denmark

Kortnavn for aktien

DAC

Selskabets hjemmeside

www.danishaerospace.com

 

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Deltag i investormøde

I den forbindelse inviterer Nordnet og Danish Aerospace Company til gratis investormøde d. 14. maj hos Nordnet, Havneholmen 25, 7, 1561 København, hvor du kan møde selskabets ledelse og høre mere om de muligheder Danish Aerospace Company har, i forhold til at udbygge Danmarks placering på verdenskortet inden for bemandet rumfart.

Bliv samtidig klogere på selskabets fremadrettede strategi om at profitere fra helt nye vækstområder her på Jorden – blandt andet inden for ekstrem sportsområdet.

Risiko

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

Danish Aerospace Companys forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets prospekt indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i Danish Aerospace Company, bør du læse selskabets virksomhedsbeskrivelse og prospektet, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i Danish Aerospace Company skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i virksomhedsbeskrivelsen og prospektet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

 

Sådan tegner du via Nordnet

Tegn aktier som Nordnet-kunde


Hvis du er kunde hos Nordnet kan du hurtigt og let tegen aktier, når du er logget ind på dit depot.

Log ind på dit Nordnet-depot

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Bliv kunde og tegn aktier


Er du privatperson men endnu ikke Nordnet-kunde? Start med at åbne et depot, når du har gjort det, kan du logge ind og tegne aktier.

Åbn et depot med NemID – det tager kun et par minutter. Og det er gratis

Log ind og sæt penge ind

Tegn aktier i tilbuddet under fanen Mit depot > Børsnoteringer

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.