Mæglerstatistik

Søg
  Gennemsnitspris Handler Nettobeløb Omsætning Antal aktier
  Værdipapirer Køb Sælg DKK Antal Køb Sælg Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
149,71 149,62 96 745 169 1 818 239 12 147 8 561 3 586 0 4 975
72,77 72,60 78 -548 691 690 011 9 502 971 8 531 16 -7 560
57,71 57,52 47 63 836 326 031 5 657 3 378 2 279 0 1 099
148,25 148,46 25 -203 433 269 256 1 814 222 1 592 110 -1 370
41,78 41,67 43 -145 190 243 618 5 843 1 178 4 665 0 -3 487
- 104,98 14 -111 388 111 388 1 061 0 1 061 0 -1 061
101,20 100,78 7 -54 755 86 937 862 159 703 0 -544
9,42 9,43 12 4 245 65 452 6 948 3 701 3 247 0 454
- 171,95 4 -44 191 44 191 257 0 257 0 -257
4,00 - 2 31 200 31 200 7 800 7 800 0 0 7 800
- 307,50 1 -13 223 13 223 43 0 43 0 -43
11,97 - 5 6 091 6 091 509 509 0 0 509
3,07 - 1 4 178 4 178 1 361 1 361 0 0 1 361
- 1 295,00 1 -3 885 3 885 3 0 3 0 -3
- 119,00 1 -1 904 1 904 16 0 16 0 -16

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.