Blanketter

Her kan du downloade aftaler og blanketter i PDF-format. Print, skriv under og send disse til:
Nordnet Bank, Postboks 2307, 1026 København K

Kundekendskab

Nordnet skal foretage en bedømmelse af risici i henhold til gældende lovning om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Derfor stiller vi dig en række spørgsmål, når du logger ind på nordnet.dk første gang. Du finder alle spørgsmål i blanketterne herunder.

Øvrige blanketter

Vil du give fuldmagt til at en ven eller familiemedlem kan administrere din pension eller ændre hvem som skal være begunstiget?

Udfyld, underskriv og indsend relevant blanket, som du finder herunder.

Shareville

Her finder du de gældende vilkår for brug af Shareville.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.