Spring til hovedindhold

OMXC25: Investorernes forventninger til halvårsregnskaberne

Forud for de kommende halvårsregnskaber er investeringsøkonom Per Hansen dykket ned i forventningerne til de største danske selskaber – det skal du holde øje med.

Tryg og Chr. Hansen har allerede fremlagt deres kvartalsregnskaber, ligesom Rockwool allerede har afleveret foreløbige tal for halvåret. For de øvrige selskaber er her sammenfattet hvad investorerne bl.a. vil fokusere på plus selskabernes egen forventningsstyring..

Kommende halvårsregnskaber for C25-selskaberne

Ambu – mindre opjustering
AMBU startede året bedre end forventet og gav i det mindste håb om, at der senere kunne komme en opjustering af forventningerne til helåret. Den 10. juli (forud for 3. kvartalsregnskabet) meddelte AMBU, at de på basis af et godt salg af endoskoper (produkter med højere margin) hæver forventningerne til indtjeningen fra en EBIT-margin på 3-5% til nu 5-6%. Omsætningsforventningerne fastholdes uændret på 5-8%

GN Store Nord – yderligere kapitalannoncering?
Første kvartal var tumultarisk for GN Store Nord. Investorerne afviste en stor udvandende kapitaludvidelse. I stedet har GN Store Nord i 2. kvartal ”skaffet” ca. 3 mia. frisk kapital igennem en mindre kapitaludvidelse og en aftale om at sælge det portugisiske distributionsselskab Belaudição (aftalen mangler endnu myndighedernes godkendelse). Investorerne vil kigge efter forventninger til 2. halvår men også efter yderligere konkrete finansieringstiltag.

Demant – ny opjustering vil overraske i givet fald
Demant guidede fornuftigt og løftede for nogle måneder siden tidligt på året forventningerne til helåret. En yderligere positiv præcisering vil overraske investorerne. Guidance på 6-10% omsætningsvækst og EBIT på 3,8-4,2 mia. Analytikerkonsensus aktuelt marginalt under midtpunkt.

Pandora – Forsigtig guidance
En vækst på omkring 0 (minus 3% – plus 3%) og en EBIT margin omkring 25% er de senest opdaterede forventning for 2023. Efter 7% vækst i 2022 har Pandora skruet ned for forventningerne til i år, drevet af forbrugermodvind fra stigende renter og inflation. 1. kvartal var lidt bedre end ventet med let positiv omsætningsvækst. 2023 bliver et mellemår for Pandora, jævnfør guidance.

FLSmidth & Co – lavere risikopræmie er ledelsens fortjeneste
Der er sket meget med FLS-aktiekursen de seneste kvartaler. Formentlig en del mere end investorerne kan se i selve regnskabstallene. Forskellen ligger i ledelsesskiftet i 2022. Eksterne faktorer er ikke længere en brugbar undskyldning for ikke at levere. Senest har FLS tidsmæssigt forceret integrationen af ThyssenKrupp. Investorerne vil bl.a. holde øje med, om forventningerne til EBITA marginen på 6-7%, eksklusiv ikke fortsættende aktiviteter, bliver ændret?

Royal UNIBREW – får lavere råvarepriser en effekt i 2023?
Royal Unibrew fortsætter med at tilføje øget forretningsomfang via opkøb. Primo juli købte selskabet Vrumona af Heineken for 300 mio. EUR. Det er set i et historisk perspektiv et større opkøb for Royal Unibrew. Lavere råvarepriser vil fremadrettet kunne være en økonomisk lettelse,. Aktuelt er guidance en omsætning på 13-14 mia. med en tilhørende EBIT margin på 1,55-1,75 mia.

Ørsted – mere side- og modvind end medvind
Det er stadig aktietrægt at investere i den grønne omstilling sammen med og via Ørsted. Nye målsætninger på kapitalmarkedsdagen den 8. juni havde højere ambitioner end tidligere. Det gav kortvarigt aktien noget medvind, men efterfølgende er aktien formentlig blevet trukket med ned af investorernes ekstreme koncentration i få aktier. Hvis ikke nye og højere målsætninger for afkast kunne skabe den positive effekt, hvad kan så, spørger investorerne? Af den grund vil det være overraskende, hvis regnskabstallene kan bevæge aktien massivt.

A.P. Møller – Mærsk B – er lavere rater allerede en del af guidance?
Containerraterne er stadig under pres og bevæger sig sidelæns/ned. Vi er helt tilbage til tiden før Covid-19 nedlukningen, og vi nærmer os formentlig et break-even niveau for nye kontrakter. Investorerne spørger sig selv, om A.P. Møller Mærsk har tilstrækkelig mange længerevarende kontrakter indgået på et noget højere niveau end det aktuelle spotniveau til at undgå lavere indtjeningsforventninger? Samtidig bliver der det kommende år sat en del nye skibe i søen, som kan presse raterne. Aktuelt ligger konsensus (9,9 mia.) marginalt over midtpunktet på selskabets egen guidance (8-11 mia. EBITDA). Er ”konsensus-forventningerne” for høje?

Carlsberg B – post Rusland og fremsyn mod ny ledelse
Carlsberg indsnævrede i april intervallet for den forventede udvikling i den organiske vækst fra minus 5 til plus 5% til nu minus 2% til plus 5%, men det er næppe det, som giver overskrifter eller har investorernes fokus. Carlsberg annoncerede sit exitsalg fra Rusland i juni uden at ændre sine forventninger til 2023. Det betyder enten at salget sker til omtrent bogført værdi og/eller at salget ikke forventes at være gennemført i 2023. Når investorerne kigger fremad, vil de ikke mindst fokusere på tiltrædelsen af ny CEO, Jacob Aarup-Andersen fra ISS og hvordan han kan sætte sit præg på selskabet.

Novozymes B – aktien præget af lavenergi
Kursudviklingen er gået fra skuffende til værre. Aktuelt er Novozymes i top-2 over de danske selskaber med den største short-solgt andel. Ca. hver 12. Novozymes aktie er lånt og investeret i (mis)tillid til, at den meget negative kursudvikling fortsætter. For Novozymes handler det om hurtigt muligt at få overbevist investorerne om, at fusionen med Chr. Hansen kan skabe værdi; at de forventede synergier er ”minimumsstørrelser” og at trodse de negative forventninger, som shortsalget er udtrykt for.

Vestas Wind Systems – investorer frygter nedjustering
Siemens Gamesa risikopåmindelse har haft det som når det regner på præsten, så drypper det på degnen. SE udfordringer er ikke kun, men formentlig overvejende deres egne udfordringer, men alligevel har det haft en ret negativ påvirkning på Vestas’ aktiekurs. Investorerne holder vejret og håber 2023 guidance om en omsætning på 14-15,5 mia. EUR og en EBIT margin på minus 2% – plus 3% forbliver intakt. Ordreindgangen i 2. kvartal var på niveau med samme kvartal sidste år (plus/minus uannoncerede ordrer). 2023 bliver (endnu) et overgangsår. Utålmodige investorer kigger længselsfuldt frem mod 2025 målsætningen om EBIT margin på 10%, alt imens de minder sig selv om at 2024 bliver bedre/skal blive bedre og 2022 skal være lavpunktet. Helt at udelukke at der kommer en negativ EBIT margin præcisering for helåret, kan man i sagens natur desværre ikke.

Netcompany Group – hvor er kurstriggerne?
Netcompany fremlagde primo juni i år deres 2026 ambitioner om reduktion af gæld og tilbagebetaling til investorerne. Forårets AI investorkoncentration i USA har ikke haft nogen overbevisende påvirkning på Netcompanys aktiekurs. Investorerne forbliver i ”vent og se” modus. Aktien mangler identificerbare overbevisende kurstriggere. Deler sammen med Novozymes bundplacering over aktier, som er mest shortsolgt.

Rockwool B – lavere energiudgifter, men udsigterne er mudrede for 2023
Rockwool aflagde allerede primo juli sine foreløbige regnskabstal og forventningerne for hele 2023. Lavere energiomkostninger, bl.a., løfter EBIT marginen fra 10 til 12%. Resten af året bliver ”udfordrende”. Rockwool melder om, at salget er under pres drevet af stigende renter og deraf svækket byggeaktivitet.

Tryg – skuffende skadesudvikling og styrtdykkende valutaer giver modvind
Har aflagt kvartalsregnskab præget af en lidt skuffende skadesudvikling. Samtidig giver styrtdykkende NOK og SEK gedigen kortsigtet valutamodvind. Både for så vidt angår bundlinjeresultatet i DKK, men også fordi svækkede valutaer præger præmieudviklingen i DKK. Derudover fastholder Tryg deres 2024 målsætning om et forsikringsteknisk resultat på 7,2-7,6 mia. DKK.

Genmab: investorerne vælger andre aktier til
Tiderne skifter, men Genmab bliver ved med at levere fra sin pipeline. Solidt. År til dato er aktien faldet med lidt mere end 10%. Det skyldes formentlig først og fremmest, at investorerne søger mod andre selskaber i forhold til den generelle økonomiske udvikling end utilfredshed med Genmab.

Jyske Bank – 2023 bliver det bedste nogensinde
Jyske Bank opjusterer igen forventningerne og hæver EPS fra 65-75 til nu 70-80. Den gode udvikling er drevet af stigende renter, fornuftig udvikling i forretningsomfang, bedre end ventet indtjening fra Handelsbanken og moderate forventningerne om tab på kunder. I forventninger er indeholdt omkostninger på 300 mio. til Handelsbank integration. Et tal som fra 2024 vil gå fra en udgift til en indtægt (synergi) af nogenlunde samme størrelsesorden.

DSV – Kører det stadig derudad?
Det kører fortsat derudaf for DSV, som det altid har gjort. Endnu et fornuftigt regnskab burde være i pipeline. Der har været lidt stille om og fra DSV de seneste måneder. Det skyldes formentlig dels fokus på kerneforretningen og ikke mindst processen med at være bedst muligt forberedt til at byde på DB Schenker, når selskabet kommer til salg.

Chr. Hansen Holding – fokus på det fortsættende Novozymes
Har aflagt et regnskab, som på indtjeningen var nogenlunde som forventet. Investorerne fokuserer på Novozymes som det fortsættende selskab efter fusionen/overtagelsen.

Novo Nordisk B – kan de indfri de høje forventninger?
Seneste udmeldte guidance lyder på omsætningsvækst på 24-30% (Konsensus ligger aktuelt på 26% vækst) og en tilhørende vækst i driftsresultatet på 28-34%. Investorerne har høje vækstforventninger, og der er en kursrisiko, hvis ikke forventningerne bliver løftet.

ISS – følger profitabilitet væksten op?
ISS har ad flere omgange hævet/positivt præciseret sine forventninger til vækst/profitabilitet de seneste år. Senest ved 1. kvartal. Alligevel kniber det med at få investorerne med på ideen om, at profitabiliteten fra 2024 og fremefter vil være nogenlunde tilbage på det langsigtede og tidligere niveau. Det betyder, at prisfastsættelsen er langt lavere end historisk. Kommunikerer ISS på det i forbindelse med halvåret og lancerer det aktietilbagekøb, som kan være tillidssignal efter CEO skifte; om kapitalallokering og at ISS er indenfor deres egne målsætning om gæld/indtjening?

Nordea Bank: pessimistiske investorer frygter for svensk økonomi
Nordea har haft meget svært ved at følge med kursudviklingen for de mere eller overvejende danske banker. Det skyldes formentlig primært to forhold. For det første var 1. kvartal godt profitabilitetsmæssigt, men let skuffende med hensyn til vækst. For det andet er Nordea størst i Nordens største økonomi, som aktuelt er vækstudfordret. Regnskabet bliver formentlig fornuftigt, fordi Nordea, som andre banker, også har medvind fra stigende renter. De langsigtede målsætninger om en egenkapitalforretning på mere end 13% er sikkert også intakt. Spørgsmålet er, om det er nok til at få investortilliden tilbage?

Danske Bank: kommer opjusteringen?
Danske Banks aktiekurs har haft et bemærkelsesværdigt comeback i 2023, drevet af stigende renter og ikke mindst af deres 1. kvartals egenkapitalforrentning, som var den bedste i mange år. Investorerne kigger efter, om der kommer en ny opjustering. Den kan komme fra flere forskellige steder inklusive Danske Banks egen modelbaserede tabsreservation på 2,5 mia. til tab på kunder. En hensættelse som ikke er ”individualiseret”. En salgsproces mht. Norge er indledt og et godt udfald herfra kan forstærke mulighederne for, at Danske Bank fremadrettet kan levere en profitabilitet på niveau med de andre skandinaviske storbankers.

Coloplast – investorerne er fokuserede på opkøb
Investorerne er kortsigtet i syv sind med aktien. I marts/april steg aktien markant på forventninger/håb om, at forventningerne til 2023 ville blive løftet. Det skete ikke i tilstrækkelig omfang, og aktien er faldet hele vejen tilbage igen. Primo juli meddelte Coloplast, at de havde købt et islandsk selskab indenfor sårplejemiddel til 8,9 mia. Det sendte aktien yderligere ned og investorerne rev Coloplast(ret) af, fordi 1) prisen er høj 2) det tager lang tid før købet er EPS positivt, og 3) der kommer en kapitaludvidelse til finansiering senere i år. Kortsigtet er regnskabstallene blevet mindre vigtige indtil kapitaludvidelsen er på plads, og investorerne bliver mere komfortable med forventningerne til indtjeningsudviklingen.

Bavarian Nordic – der mangler kurstriggere
Investorerne har svært ved at blive rigtig begejstrede over udviklingen. RSV forbliver en større mulighed. Vaccinerne giver det daglige smør på brødet og Covid – tjah? Det er det gode spørgsmål. Bavarian Nordic aktien er som motoren, som ikke for alvor vil komme i omdrejninger. Der er stadig for mange ubekendte. Selve regnskabstallene bliver næppe en væsentlig kurstrigger.

Oversigt over vækstforventninger og profitabilitet forud for regnskaber

SelskabVækstforventningerProfitabilitet
AMBU5-8%EBIT 5-6% (opjusteret)
GN Store NordMinus 5% til plus 10% organisk
Demant6-10%EBIT 3,8-4,2 mia.
PandoraMinus 3% til plus 3%EBIT margin ca. 25%
FLSmidth23-24,5 mia. omsætningJusteret EBITA 6-7%
Royal Unibrew13-14 mia. omsætningEBIT 1,55-,75 mia.
Ørsted20-23 mia. EBITDA
A.P. Møller MærskEBITDA 8-11 mia. USD
CarlsbergMinus 2% til plus 5%
Novozymes4-7% vækstEBIT margin 25-26%
VestasOmsætning 14-15,5 mia. EUREBIT Margin minus 2% til plus 3%
Netcompany8-12%EBITDA margin 15-18%
RockwoolOmsætning: Ned til minus 10%EBIT margin 12%
Tryg”Let skuffende resultat”
GenmabOmsætning: 14,6-16,1 mia.
Jyske BankResultat efter skat 4,7-5,3 mia.
DSVEBIT 16-18 mia.
Chr. Hansen9-11% EBIT 26-27 %
Novo Nordisk24-30% 28-34% vækst i ”operating profit growth”
ISS6-8%EBIT 4,25-4,75%
NordeaMere end 13% i egenkapitalforrentning
Danske BankNettoresultat på 16,5-18,5 mia.
Coloplast8%, organisk i lokal valutaEBIT 28-29%
Bavarian NordicOmsætning 6 mia.EBITDA 2,2 mia.
Kilde: C25-selskaberne

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer