Årsskiftet 2017 - 2018
Op

Del:

Information om årsskiftet

Året går på hæld, og vi får mange spørgsmål, som har med årsskiftet at gøre. Vi har samlet de ofte stillede spørgsmål og de vigtigste frister i forbindelse med årsskiftet på denne side.

Har du spørgsmål, så er Kundeservice klar til at hjælpe dig. Du kan ringe til Kundeservice på 70 20 66 85 eller sende en besked, når du er logget ind på dit depot.

Bemærk, at du må forvente længere svartider hos Kundeservice på grund af travlhed omkring årsskiftet.

Ny lovgivning

Lov om værdipapirmarkederne

Den 3. januar træder et nyt EU-direktiv i kraft, og det påvirker dig som forbruger på flere måder. Læs mere her.

Virksomheder skal have en LEI-kode

Nye EU-regler betyder, at alle virksomheder, der handler med værdipapirer, skal have en global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Læs mere her.

Hvad indberetter Nordnet til SKAT?


Nordnet rapporterer følgende til SKAT:

 • Alle køb og salg foretaget via Nordnet i 2017
 • Alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer i 2017
 • Dine renteindtægter og –udgifter
 • Din beholdning af udenlandske værdipapirer per 31. december 2017

Nordnet indberetter ikke:

 • Gevinst/tab på shorting af aktier.
 • Gevinst/tab på valutaspekulation (hvis du ligger kontant på en valutakonti – bagatelgrænse på 2.000 kroner i gevinst/tab)
 • Overførsel af aktier på tværs af forskellige CPR-/CVR-numre. Her vil mangle købs- eller salgsværdier, som du selv skal påføre i din skattemappe. 
 • Overførsel/indbetaling i forbindelse med gaveafgift. Dette skal du selv indrapportere til SKAT.


VP SECURITIES rapporterer følgende til SKAT om dit engagement hos Nordnet

 • Din beholdning af danske værdipapirer per 31. december 2017
 • Alle udbytter af danske værdipapirer i 2017

Indberetningen foregår i overensstemmelse med gældende regler om indberetning til Skat.

Bemærk, at du trods ovenstående indberetninger fra Nordnet og VP SECURITIES selv har ansvar for at angive gevinster eller tab til SKAT i forbindelse med selvangivelsen, for at din skat kan blive korrekt beregnet.

Du finder mere information om, hvordan du gør på www.skat.dkexternal link, opens in new window

Hvor meget må jeg indbetale til pension i 2017?


Ratepension:

Du kan sagtens have flere ratepensioner - f.eks. en privat ratepension, og en ratepension via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 53.500 kr. (2017), (58.152kr. for arbejdsgiverordning inkl. arbejdsmarkedsbidrag), hvis du anvender begge opsparingsformer.

Indbetalinger til ratepension kan trækkes fra i topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 51,95% (2017).

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning.

Aldersopsparing: Du kan indbetale op til 29.600 kr. årligt (2017) på en aldersopsparing, dog uden fradragsret. Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - f.eks. en privat aldersopsparing, og en aldersopsparing via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 29.600 kr., hvis du anvender begge opsparingsformer.

Kapitalpension: Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til din kapitalpension.

Hvor meget må jeg indbetale til pension i 2018?


Ratepension:

Du kan sagtens have flere ratepensioner - f.eks. en privat ratepension, og en ratepension via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 54.700 kr. (2018), (59.456 kr. for arbejdsgiverordning inkl. arbejdsmarkedsbidrag), hvis du anvender begge opsparingsformer.

Indbetalinger til ratepension kan trækkes fra i topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 51,95% (2018).

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning.

Aldersopsparing: Du kan indbetale op til 5.100 kr. årligt (2018) på en aldersopsparing, dog uden fradragsret. Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - f.eks. en privat aldersopsparing, og en aldersopsparing via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 5.100 kr., hvis du anvender begge opsparingsformer.

Kapitalpension: Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til din kapitalpension.

Bemærk, nye pensionsregler på vej

Folketinget forventes at vedtage et lovforslag med en række ændringer på pensionsområdet. Efter planen skal ændringerne træde i kraft den 1. januar 2018, og det vil betyde, at beløbsgrænsen for indbetaling til aldersopsparing ændrer sig. Mere information følger.

Hvor lang tid tager overførsel af pension?


Det tager typisk 6-8 uger at overføre din pension fra et selskab til et andet. Det er branchestandard, at der ikke bliver overført pensionsordninger i perioden 15. december til 22. januar.


Jeg bor i udlandet, skal jeg betale PAL-skat?

Bor du i udlandet, og er du ikke fuldt skattepligtig i Danmark, kan du blive fritaget for at betale den årlige skat på 15,3 pct. af afkastet på dine pensionsordninger (den såkaldte PAL-skat). Det danske penge- eller pensionsinstitut, hvor du har dine pensionsordninger, kan fritages for at indeholde og indbetale PAL-skat af dine pensionsordninger. Men du skal selv søge SKAT om fritagelse. Du kan læse mere om hvordan du gør og se vejledningen på Skats hjemmeside. Søg på blanket 07.058 eller gå direkte til blankettenexternal link, opens in new window.


Jeg har konkursaktier på mit depot, hvad sker der med dem?

Har du konkursaktier på dit depot, så vil de stå med 0 kr. i værdi, indtil konkursboet er opgjort, hvilket kan tage op til flere år. Nordnet kan ikke sige, hvor lang tid de forskellige opgørelser varer. Når opgørelsen er færdig, fjerner VP automatisk aktierne fra depotet. Det år, hvor konkursaktierne fjernes fra depotet, er det år, hvor du får realiseret tabet.

Vigtige datoer

Sidste frist for...

Her har vi samlet de vigtigste datoer, du skal være opmærksom på i forbindelse med årsskiftet. Du finder mere information her.

11. december 2017 - sidste frist for:

 • at anmode om overførsler af værdipapirer fra Nordnet
 • at indsende afslutning af almindeligt aktiedepot

15. december 2017 - 22. januar 2018:

 • lukket for overførsel af pensionsordninger til og fra Nordnet

19. december 2017 - sidste frist for:

 • at lave en manuel udbetaling via blanket eller via besked fra depotet

19. december 2017 - sidste frist for:

 • at indsende ansøgning om pensionsdepot via blanket (skal være Nordnet i hænde senest den 19. december)

22. december 2017 - sidste frist for:

 • at indsende ansøgning om aktiedepot via blanket (skal være Nordnet i hænde senest den 22. december)
 • at tilmelde en ekstern konto til udbetalinger (mindreårige og virksomheder)

29. december 2017 før kl. 16.00 - sidste frist for:

28. december 2017 før kl. 16.00 - sidste frist for:

 • indbetaling af penge til dit aktie-/pensionsdepot fra din egen bank. (Pengene skal være Nordnet i hænde senest den 29. december)

Bemærk, at vi anbefaler, at du indbetaler før denne dato. Vi kan ikke give nogen garanti for, at din overførsel når frem i tide.

15. januar 2018:

 • PAL-skat trækkes

Bemærk!

Disse datoer er Nordnets tidsfrister, som er sat, for at vi skal kunne udføre opgaverne inden årsskiftet.

Vil du eksempelvis indbetale penge til dit depot, så er du også afhængig af din anden bank og dens tidsfrister.

Åbningstider jul og nytår


Kundeservice og Københavns Fondsbørs har normale åbningstider, bortset fra:

 • 25. december (1. juledag) lukket
 • 26. december (2. juledag) lukket

Oversigt over andre markeder finder du i handelskalenderen.

Aktiedepot

Årsopgørelse, realisationsoversigt og skat

Årsopgørelse


Sidst i januar 2018 kan du downloade din årsopgørelse for 2017 på dit depot på nordnet.dk.

Du finder yderligere information om skat på www.skat.dkexternal link, opens in new window.

Realisationsoversigt


Med Nordnets realisationsoversigt får du en beregning af gevinster og tab for alle de realisationer, som du har gennemført i 2017.

Bemærk, at Realistationsoversigten kun er et værktøj beregnet til at få overblik med, og at der kan være fejl i den, eksempelvis i forbindelse med corporate actions.

Skat af frie midler


Du skal betale skat af udbytte og gevinst, når du sælger aktier (både børsnoterede og unoterede aktier). Hvis du har tab ved salg af aktier, kan du få fradrag for dette.

I 2017 skal du betale 27 procent i skat af de første 51.700 kr. og 42 procent af aktieindkomst ud over 51.700 kr.

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte (103.400 kr.).

Læs mere om beskatning af aktier og andre værdipapirer på SKATs hjemmesideexternal link, opens in new window

Nordnet indberetter såvel dine renteindtægter som renteudgifter til SKAT.

Du har dog selv en pligt til at kontrollere, at SKAT har korrekte oplysninger.

Pension

Skat og overførsler

Pensionsafkast-skat (PAL-skat)


Nordnet beregner og trækker årets PAL-skat (afkastskat) for dit pensionsdepot.

PAL-skatten er på 15,3 % af dine realiserede og urealiserede gevinster. Det er i den forbindelse vigtigt, at du sørger for, at der er tilstrækkelig med likvide midler på dit pensionsdepot den 15. januar 2018, hvor skatten vil blive trukket.

På nordnet.dk under Depot - Pensionsoversigt, kan du se, hvor meget du skal betale i PAL-skat. Står der 0 kr. under den preliminære PAL-skat, skyldes det, at du har oparbejdet et negativt afkast, som vil blive modregnet i kommende års positive afkast

Bor du i udlandet, og kan du blive fritaget for at betale PAL-skat, er det vigtigt, at du meddeler dette til Nordnet senest fredag d. 22. december 2017.

Har Nordnet ikke modtaget anden information senest på denne dato, vil der blive trukket PAL-skat i henhold til almindeligt gældende skatteregler. Beregningsperioden er kalenderåret, dvs. 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017.

Sådan beregnes årets PAL-skat

Din PAL-skat for året bliver beregnet som 15,3 % af dit pensionsdepots værdistigning. Har din ordning haft et værditab, vil den negative PAL-skat kunne bruges til modregning i fremtidige års positive PAL-skat værdier.

PAL-skattegrundlaget beregnes ved at fratrække ordningens ultimo værdi (per 31. december) fra ordningens primo værdi (per 1. januar).

·         Primo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 1. januar og så fratrække det tidligere års betalt PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører året før

·         Ultimo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 31. december og så fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

Herefter beregnes forskellen imellem de to værdier og så fratrækkes eventuelle tidligere års negative PAL-skat, samt den eventuelt betalte udbytteskat for udenlandske værdipapirer – maksimeret til 15%.

Har du fået overført en ordning i løbet af året, så vil vi få oplyst primo værdien, eventuelle indbetalinger, negativ PAL skat, og udenlandsk udbytteskat fra afgivende selskab.

Overførsel af pension


Overførsler af pensionsopsparinger tager længere tid end normalt i december og begyndelsen af januar på grund af spærreperioden (15.12.2017 - 22.01.2018). Det har med beregning af den såkaldte PAL-skat at gøre. Du kan derfor forvente, at det tager mere end 8 uger, før din pensionsopsparing er overført til dit pensionsdepot.

Selvstændig erhvervsdrivende og fradrag


Som selvstændig erhvervsdrivende har du ikke længere mulighed for at indbetale op til 30 % af dit overskud i virksomheden på en ratepension i Nordnet.

Du følger fremover samme indskudsmuligheder som alle andre - Se punktet Hvor meget må jeg indbetale til pension i 2017?

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.