Spring til hovedindhold

C25-revision: Afløser Zealand Pharma og NKT, Netcompany og FLSmidth?

Der kan meget vel være udskiftning på vej i Danmarks vigtigste indeks, C25. Beregninger viser, at to selskaber kan være på vej ud og to nye kan være på vej ind.

Vores beregninger viser, at Zealand Pharma synes at være på vej ind som nyt C25-selskab og får følgeskab af NKT. Netcompany og FLSmidth kan være i farezonen for at ryge ud, og Royal Unibrew sidder på et indeksmæssigt yderligt mandat. Der er stadig ni handelsdage tilbage, og der kan stadig nå at ske en hel del med OMX C25 sammensætningen.

Kort fortalt:
– Denne artikel zoomer ind på, hvad der sker, når selskaberne til C25-indekset skal findes
– Første del af artiklen forklarer, hvordan C25 udvælges, og hvad der gør udslaget
– De fire selskaber, der ligger og ‘kæmper om pladserne’ er Zealand Pharma, NKT, Netcompany og FLSmidth. Per Hansen forklarer hvorfor.
– Sidste del har fokus på, hvad det historisk har haft af betydning på kurserne at komme ind eller at blive skiftet ud af indekset.

DEL 1: Sådan udvælges C25

Tæt løb om C25-medlemskab

Om blot 9 handelsdage bliver den sidste beregning lavet, og de selskaber som får lov til at være en del af det fremtidige C25-indeks og kan kalde sig ”C25-selskab” bliver fundet. Intet er endnu afgjort i den kamp, hvor det ikke er ved topplaceringerne, der er mest kamp og spænding, men ned- og oprykningskampen, som der er mest opmærksomhed om.

Danmarks vigtigste indeks siden 1989

Mange større lande har et toneangivende aktieindeks. Med start den 3/7 1989 fik vi i Danmark et udvalg af de 20 største selskaber. Senere blev det udvidet til C25.

En del af det gode selskab

Selskaberne og investorerne opfatter det at være med i et benchmarkindeks, som en blåstempling af, at man er en del af det gode selskab. C25 er de største selskaber målt som den samlede værdi af aktierne, som danner basis for en ”bruttoudvælgelse”. Ud fra gruppen af de 35 største selskaber (bruttotruppen) udvælges holdet bestående af 25 aktier.

Udgangspunktet er markedsværdien

Udvælgelsen sker på basis af markedsværdien af ”free-float”; altså markedsværdien af de aktier som frit kan handles og omsættes per ultimo 31/10 for så vidt angår den kommende revision. Er der f.eks. et selskab med en meget stor markedsværdi, men hvor næsten alle aktier kontrolleres af én eller få ejere, som ikke køber og sælger disse aktier, vil det kun være den del, som er frit omsættelig, der indgår som markedsværdi. Det er den første dimension af ”omsættelighed”. Hvis der ikke er så meget, som kan omsættes, har selskabet kun en mindre offentlig interesse.

Omsættelighed og likviditet gør udslaget

Den anden dimension er, hvor meget aktien rent faktisk bliver omsat i en 6 måneders referenceperiode. Den løber fra 1/6 til 30/11 og fra 1/12 til 31/5. Når Nasdaq om lidt mere end 3 uger offentliggør, hvilke selskaber der over de efterfølgende 6 måneder bliver en del af det gode selskab, sker det på basis af den samlede omsætning i referenceperioden.

Vær varsom med førtidige konklusioner

Intet er endnu afgjort, og det er kun Nasdaq, som til syvende og sidst offentliggør, hvordan de 25 selskaber i indekset ser ud fremadrettet. Nedenstående er derfor med forbehold for ”dataunøjagtigheder” med hensyn til udvælgelseskriterier såsom markedsværdi af free-float og det som er omsat. Plus vores beregninger.

Vores beregninger viser, at der skal ske temmelig meget på de sidste og resterende 9 handelsdage i november, før FLSmidth og Netcompany kan forblive inde. Det er aktielikviditeten, som gør forskellen, og selvom Netcompany efter kvartalsregnskaberne har været flittigt handlet, har kursfaldet og rækken af ”ujævne” resultater gjort forskellen.

DEL 2: De fire selskaber, der kæmper om pladserne

Måske på vej ind: Zealand Pharma – Kursstigninger skabt af pipeline + fedme

Zealand Pharma har haft en fænomenal kursudvikling siden bunden blev nået i noget nær kurs 75. Dengang var selskabet, som så mange andre biotekselskaber, ramt af den ”biotektristesse”, som der langsigtet kan være i sektoren. Gode forskningsdata og ikke mindst interessen for overvægt, har gjort den fede forskel. Det skyldes både den interesse som Novo Nordisk har skabt, men ikke mindst også, at Zealand Pharma sammen med sin tyske partner Boehringer Ingelheim har fremlagt interessante data om fedme, som lige er overgået fra udviklingsfase 2 til 3.

Måske på vej ind: NKT – Grøn omstilling giver højspændt efterspørgsel

Mens giganter som Vestas/Ørsted har oplevet en kursderoute, ser det bedre ud for NKT. Der kommer ikke nogen grøn omstilling medmindre den energi, der bliver produceret, kan transporteres over lange afstande. Det er her NKT’s højspændingskabler kan være med til at gøre den gode forskel. Kombinationen af et par kapitaludvidelser, stigende aktiekurser og øget omsætningsinteresse, har bragt NKT tæt på en C25 placering.

Måske på vej ud: Netcompany – højt at flyve – dybt at falde

Tro(faste) læsere af ”karakterbogen” vil formentlig nikke genkendende til, at jeg desværre har været nødsaget til at give (for) mange anmærkninger i de kvartalsvise karakterbøger. Også senest, som kan ses her. Netcompany strøg ind som børsnoteret selskab på kurs 155; kursen steg som en raket og ramte kortvarigt mere end en 5x og fik en markedsværdi på +40 mia!

Siden er det blevet hverdag igen. Netcompany er stadig blandt de førende selskaber, som skal hjælpe med at digitalisere offentlig som privat, både i Danmark og i udvalgte europæiske lande. Kombinationen af for mange ujævne leverancer, og ikke mindst de stigende renters indflydelse på prisfastsættelsen, har fået aktien til at falde massivt.

Måske på vej ud: FLSmidth – På vej i den konsekvente retning

FLSmidth har over de seneste kvartaler leveret mere konsistent. Resultater og konsekvens er kommet til at hænge mere og bedre samme under den nye ledelse. Hvis resultaterne ikke er gode nok, bliver der handlet. Set fra et investorperspektiv, er det godt og positivt. 75/25 mix mellem mining/cement er omsætningsfordelingen, og det kan investorerne godt lide.

Set i forhold til, at selskaber forsøger at gøre det rigtige, er det naturligvis ikke en positiv nyhed, hvis der ikke skulle blive plads til FLS i det fortsættende C25.

Royal Unibrew – Det tynde C25-øl

Vores beregninger, med udgangspunkt i data per fredag den 17/11, viser at Royal Unibrew stadig klarer at forblive i indekset. De ligger dog på en yderligere placering. Royal Unibrew var også blandt de selskaber, som fik sig en anmærkning med hjem i karakterbogen.

Novozymes/Chr. Hansen fusion frigør 1 plads

Novozymes og Chr. Hansen smelter sammen, når alle relevante myndighedsgodkendelser foreligger. Den senest foreliggende information er, at de nødvendige godkendelser forventes at foreligge i 4. kvartal 2023 eller 1. kvartal 2024. Herefter bliver det fortsættende selskab, Novozymes, og Chr. Hansen udtræder derfor af indekset, hvor Novozymes får en større indeksvægtning.

Fusionen vil frigive en plads i indekset, som så formentlig vil gå enten til FLSmidth eller Netcompany. Som det fremgår af figur 8 (yderste kolonne), er det stadig et helt åbent spørgsmål om det bliver det ene eller andet selskab. Netcompany kommer med det bedste ”omsætningsmomentum”, men de kommende 9 dage vil være afgørende.

DEL 3: Det har det af betydning at være med

Hvad betyder det at komme med i C25?

Selskaber, som kommer med i indekset, er glade. Det skyldes ikke kun glæden over at få lov til at vise deres firmalogo frem i verden blandt toneangivende investorer. Det skyldes i meget stort omfang også, at selskaberne i referenceperioden har gjort sig fortjente til det.

Heldet følger de bedste, heldigvis

Det er som med en topplacering i sport. Heldet følger de bedste. De som har haft den gode udvikling, og det som har bragt dem i det gode selskab. Konstante præstationer. På samme måde er det ikke den tabte sidste kamp, der gør at nogen rykker ud af superligaen, men det for lave bundniveau og de svigtende resultater i for mange tilfælde, som karakteriserer nedrykkerne. I det gennemsnitlige, men naturligvis ikke i alle tilfælde. Heldet tilsmiler i reglen dem, som opsøger det. Heldigvis.

C25-medlemskab er ingen mirakelkur

Der er stor spænding, når et selskab kommer ind i et toneangivende indeks. En indlemmelse kan have en positiv kortsigtet effekt på aktiekursen. En glædelig begivenhed, som kan komme overraskende.

Ingenting kommer som bekendt af ingenting undtagen lommeuld. Det er ikke indeksmæssigt ind- og ud, som langsigtet gør forskellen for investorerne. Du skal som investor ikke efter en indeksindlemmelse forvente et kursmirakel ved ukritisk at købe ind i selskaber, som kommer med i et indeks. Det er ikke teknikaliteten, men gørelsen; den underliggende udvikling, som langsigtet gør forskellen.

Nedrykning viser skuffende historisk udvikling

Når et selskab ryger ud, kan det være kulminationen på en skuffende udvikling. Investorerne er formentlig en eller flere gange blevet ”gjort opmærksomme på” og har på egen portefølje mærket, at selskabet har underpræsteret. Nedrykningen er kulminationen på den skuffende udvikling, og er ikke og bør ikke være en sensation for investoren.

Eventstudie understøtter tesen

Vi har forsøgt at beregne effekten af at komme ind og ud af et indeks på kursen, og her er nogle dataobservationer, som vores beregninger viser:

  1. Vi har for selskaber, som kommer ind og ud forsøgt at se tilbage og frem i den umiddelbare fortid og tiden efter.
  2. Hvordan har selskabernes aktiekurser udviklet sig relativt til markedet for at se, om der er en glædes-/skuffelseseffekt alene i forhold til benchmark.
  3. Beregningen er ikke med udgangspunkt i selskabets egen historik og forventet afkast og heller ikke med sin egen peergruppe (eksempelvis A.P. Møller Mærsk med andre containerrederier), men udviklingen er udelukkende måltimod OMX Copenhagen Benchmark, som fungerer som en indikator for den generelle tendens på det danske aktiemarked.

Kortsigtet ”overraskelseseffekt”

Beregninger viser, at:

  • Der kan være en kortsigtet positiv og overraskende effekt, når selskaber kommer ind.
  • Der kan være en skuffelsens effekt, når et selskab ryger ud.
  • Kursreaktionen kommer før ændringer får effekt. Det skyldes både, at indeksinvestorer formentlig regner på effekten før det bliver officielt, men formentlig også at indeksinvestorer er hurtige til at tilpasse sig, så snart den er offentliggjort.
  • Hvis den positive effekt skal vare ved i en meget lang periode, kræver det at selskabet løbende og efterfølgende udvikler sig godt. Langsigtet er der altså ikke en betydelig positiv indekseffekt i sig selv.
  • Udfaldsrum for skuffelseseffekten af at ryge ud, er større end den tilsvarende positive effekt ved at komme ind.
  • Bemærk venligst, at der er ikke nogen regler uden undtagelser.

C25-kamp til stregen og til det sidste

Endnu er intet afgjort. At dømme efter vores data synes mulighederne for at Zealand Pharma/NKT kommer ind at være gode, og Netcompany/FLSmidth ligger med 9 dage tilbage i nedrykningsfare. Royal Unibrew er med på et yderligt mandat. FLS/Netcompany kan måske komme til at få en ”tillægsplads”, når fusionen mellem Novozymes/Chr. Hansen er godkendt og ”effektureres”.

Figur 1: Oversigt over 35 største aktier baseret på free float per ultimo oktober 2023.
#AktieSymbolFree float markedsværdi (DKK mio.)
1.Novo Nordisk BNOVO B2.124.593
2.Nordea Bank AbpNDA DK236.127
3.DSV A/SDSV177.164
4.Vestas Wind SystemsVWS153.080
5.Genmab A/SGMAB128.478
6.Danske BankDANSKE111.511
7.Coloplast BCOLO B95.924
8A.P. Møller – Mærsk BMAERSK B85.210
9.Carlsberg A/S BCARL B80.174
10.TrygTRYG78.680
11.A.P. Møller – Mærsk AMAERSK A68.110
12.Ørsted A/SORSTED64.052
13.Novozymes BNZYM B64.016
14.PandoraPNDORA57.080
15.Chr. Hansen HoldingCHR49.209
16.Ringkjobing LandbobankRILBA25.055
17.Jyske Bank A/SJYSK23.239
18.Demant A/SDEMANT22.679
19.Royal UNIBREWRBREW21.355
20.NKT A/SNKT18.945
21.TORM plc ATRMD A17.976
22.Zealand PharmaZEAL16.932
23.Rockwool A/S ser. BROCK B16.842
24.Rockwool A/S ser. AROCK A16.819
25.SydbankSYDB16.766
26.GN Store NordGN16.411
27.ISSISS15.656
28.FLSmidth & Co.FLS14.733
29.TopdanmarkTOP14.009
30.Ambu BAMBU B11.960
31.Bavarian NordicBAVA10.409
32.ALK-Abello BALK B10.188
33.Netcompany Group A/SNETC9.714
34.H. LUNDBECK A/S BHLUN B9.565
35.Alm. BrandALMB8.370

Kilde: Yahoo Finance, Marketscreener.com

Figur 2: De 30 selskaber med den største akkumulerede omsætning i refenceperioden per 17/11 2023.
#AktieSymbolTotal omsætning (DKK mio.)
1.Novo Nordisk BNOVO B215.061
2.DSV A/SDSV48.843
3.Vestas Wind SystemsVWS43.587
4.Ørsted A/SORSTED40.266
5.A.P. Møller – Mærsk BMAERSK B36.406
6.Genmab A/SGMAB26.448
7.Danske BankDANSKE25.407
8.Coloplast BCOLO B21.766
9.Carlsberg A/S BCARL B21.485
10.PandoraPNDORA21.046
11.Novozymes BNZYM B18.236
12.TrygTRYG12.155
13.GN Store NordGN10.710
14.A.P. Møller – Mærsk AMAERSK A9.635
15.Demant A/SDEMANT9.432
16.ISSISS8.973
17.Bavarian NordicBAVA8.187
18.Chr. Hansen HoldingCHR7.795
19.Jyske Bank A/SJYSK7.117
20.Zealand PharmaZEAL7.105
21.Rockwool A/S ser. BROCK B6.768
22.Ambu BAMBU B6.621
23.Nordea Bank AbpNDA DK6.505
24.NKT A/SNKT6.215
25.Royal UNIBREWRBREW6.167
26.FLSmidth & Co.FLS5.082
27.Netcompany Group A/SNETC4.860
28.TORM plc ATRMD A4.590
29.SydbankSYDB4.513
30.ALK-Abello BALK B4.358

Kilde: Yahoo finance, egen tilvirkning

Figur 3: Nordnets beregning af de fremtidige aktier i C25-indekset med udgangspunkt i data per 17/11.
Fortsætter i C25Forlader C25Indtræder i C25
A.P. Møller – Mærsk AFLSmidth & Co.Zealand Pharma
A.P. Møller – Mærsk BNetcompany Group A/SNKT A/S
Ambu B
Bavarian Nordic
Carlsberg A/S B
Chr. Hansen Holding
Coloplast B
Danske Bank
Demant A/S
DSV A/S
Genmab A/S
GN Store Nord
ISS
Jyske Bank A/S
Nordea Bank Abp
Novo Nordisk B
Novozymes B
Pandora
Rockwool A/S ser. B
Royal UNIBREW
Tryg
Vestas Wind Systems
Ørsted A/S

Kilde: Nordnet, egen tilvirkning

Figur 4: Eventstudie for selskaber, som er kommet ind/ud af C25-indekset.

Kilde: Nordnet, Nasdaq OMX, Nordic, Yahoo finance, Marketscreener.com

Figur 5: Eventstudie for kursudviklingen for selskaber som kommer ind i C25-indekset inklusive udfaldsrum

Kilde: Nordnet, Nasdaq OMX, Nordic, Yahoo finance, Marketscreener.com

Figur 6: Eventstudie for kursudviklingen for selskaber, som ryger ud af C25-indekset inklusive udfaldsrum.

Kilde: Nordnet, Nasdaq OMX, Nordic, Yahoo finance, Marketscreener.com

Figur 7: Kursudvikling for Zealand Pharma, NKT, Netcompany og FLS vs OMX C25 i 2023

Kilde: Nordnet

Figur 8: Oversigt over gennemsnitlig omsætning per måned, inklusiv omsætning i november 2023, yderste kolonne­
#AktieSymbolTotal omsætning (DKK mio.)Gns. mdr. omsætning 01/06 – 31/10 (DKK mio.)Omsætning 01/11 – 17/11 (DKK mio.)
1.Novo Nordisk BNOVO B215.06138.00025.060
2.DSV A/SDSV48.8438.7225.231
3.Vestas Wind SystemsVWS43.5877.6495.342
4.Ørsted A/SORSTED40.2666.7846.347
5.A.P. Møller – Mærsk BMAERSK B36.4066.2505.153
6.Genmab A/SGMAB26.4484.5323.788
7.Danske BankDANSKE25.4074.4623.095
8.Coloplast BCOLO B21.7663.9152.190
9.Carlsberg A/S BCARL B21.4853.7882.546
10.PandoraPNDORA21.0463.5893.100
11.Novozymes BNZYM B18.2363.1482.494
12.TrygTRYG12.1552.1971.171
13.GN Store NordGN10.7101.7971.724
14.A.P. Møller – Mærsk AMAERSK A9.6351.6901.184
15.Demant A/SDEMANT9.4321.6721.073
16.ISSISS8.9731.5261.344
17.Bavarian NordicBAVA8.1871.479791
18.Chr. Hansen HoldingCHR7.7951.3441.075
19.Jyske Bank A/SJYSK7.1171.2221.007
20.Zealand PharmaZEAL7.1051.268763
21.Rockwool A/S ser. BROCK B6.7681.231615
22.Ambu BAMBU B6.6211.136943
23.Nordea Bank AbpNDA DK6.5051.211452
24.NKT A/SNKT6.2151.087781
25.Royal UNIBREWRBREW6.1671.0251.042
26.FLSmidth & Co.FLS5.082909538
27.Netcompany Group A/SNETC4.860814790
28.TORM plc ATRMD A4.590750842
29.SydbankSYDB4.513783597
30.ALK-Abello BALK B4.358773492

Kilde: Yahoo Finance, egen tilvirkning

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer. Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer